Smarte Produkter og Internet of Things

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Smarte Produkter og Internet of Things

Uudnyttet vækstpotentiale inden for informationsteknologi og digitalisering. Teknologi- og innovationsfremsynet om Smarte Produkter og Internet of Things sætter fokus på dansk erhvervslivs muligheder og udfordringer inden for digitale, forbundne teknologier. Særlig opmærksomhed er rettet mod de muligheder, som er forbundet med at udvikle services, der er tilknyttet fysiske produkter. Dermed er blikket også rettet mod de nye behov for teknologisk service, som ikke er dækket i dag.

For at kunne vurdere hvor dansk erhvervsliv har særlige behov og udfordringer, er de teknologiske og markedsmæssige potentialer for Smarte Produkter og Internet of Things afdækket. De færreste virksomheder har en systemisk tilgang til at anvende informationsteknologi og digitalisering. Og de formår kun i begrænset omfang at omsætte investeringer i nye teknologier til forretningsmæssige fordele. Der er tydeligvis et stort potentiale for, at innovationsinfrastrukturen udvikler og tilbyder nye former for teknologisk service målrettet dette teknologiområde.

Interview med syv internationale eksperter peger tillige på en række fremtidige muligheder og udfordringer:

  • Smarte Produkter og Internet of Things er disruptive teknologier, som har potentiale for at skabe grundlæggende ændringer i den globale økonomi og i produktionssystemet.
  • Regulering og – i anden række – standardisering er altoverskyggende udfordringer – ikke mindst for at kunne imødegå de store internationale samfundsudfordringer som fx fødevaremangel og klimakrise.
  • Der er stor konservatisme i europæiske virksomheder, og det er en væsentlig udfordring, hvis man skal udløse de innovative potentialer i Smarte Produkter og Internet of Things.
  • Danmarks væsentligste styrke er en stærk designtradition, som kan nyttiggøres i designet af nye teknologiske løsninger.

Ny viden og teknologi i komplekse teknologisystemer
Allerede i dag behersker innovationsinfrastrukturen i regi af GTS-nettet en bred vifte af teknologier, som har relevans for Smarte Produkter og Internet of Things. Der er dog også områder, hvor der er behov for at styrke indsatsen. Der vil især være behov for en dedikeret indsats i forhold til:

  • At udvikle ydelser, som adresserer potentialerne for servitization af danske virksomheders produkter – både i virksomheder, som producerer til slutbrugere, og i business-to-business-orienterede virksomheder.
  • At forstærke innovationsinfrastrukturens (GTS-nettets) kapacitet inden for kritiske teknologiområder som skalerbarhed, interoperabilitet, standarder, IKT-sikkerhed, (Big-) dataanalyse, machine learning og energihøst.
  • At udvikle nye teknologiske ydelser gennem en række projekter vedrørende markedstilpasning og -parathed i tæt samarbejde med virksomhederne og deres interessenter – det vil sige leverandører, kunder og brugere og relevante forskere inden for kritiske teknologiområder.

Når talen går på Smarte Produkter og Internet of Things drejer det sig ikke bare om enkeltstående teknologier, men i lige så høj grad om teknologisystemer, som binder forskellige teknologier og forsknings- og industrimiljøer sammen.

Dette er en kompleks opgave, men også en opgave, som påkalder sig, at der udvikles teknologisk service netop der, hvor innovationsinfrastrukturen binder forskning, produktion og marked sammen. Dette fremsyn har netop været et afsæt for at tænke nye former for teknologisk service.

Fremsynet "Smarte Produkter og Internet of Things" kan downloades her.