Det manglende led i kølekæden: Solcelledrevne køleapparater til fødevaresektoren

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Fryser og solceller

Det manglende led i kølekæden: Solcelledrevne køleapparater til fødevaresektoren

Mange steder i verden fører manglen på kølefaciliteter til opbevaring af fødevarer til et enormt madspild, hvilket udgør en alvorlig barriere for økonomisk udvikling. Som for eksempel inden for fiskeri, landbrug eller i detailhandelen.

FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) anslår, at 8 % af de globale CO2-emissioner er relateret til madspild, hvilket svarer til 4,4 Gt CO2 ækvivalenter om året. I udviklingslande sker madspildet særligt i produktions- og efterbehandlingsfasen.

  • Projektet sigter mod at udvikle robuste og alsidige køleskabe og frysere til solcelleanlæg, der er tilpasset off-grid markedet – altså områder, hvor der ikke er elnet. Det vil udfylde det udækkede behov, der er for fødevarekøling mellem produktionsleddet eller centrale køle-/frysehuse (hvor og hvis de findes) og slutbrugeren.

Den danske virksomhed Vestfrost Solutions i Esbjerg producerer med succes små soldrevne køleskabe til vaccineopbevaring.

Der benyttes en teknologi, hvor energi opbevares i et islager, som holder kølemøblet koldt om natten og i perioder med meget lidt sol. Der er desuden udviklet en teknologi, som kan starte kølekompressoren med el direkte fra solcellepanelerne, og dermed kan man undvære dyre og sårbare batterier. Denne teknologi har fået betegnelsen ”Solar Direct Drive” (SDD). 

Det er en teknologi, som med årene er blevet udviklet med stor succes gennem flere forsknings- og udviklingsprojekter med støtte fra Energistyrelsen igennem støtteordninger som EUDP.

Anvendelsen af SDD-kølerne i sundhedssektoren har nu affødt et ønske om en ny type langt kraftigere, men billigere køler, der er designet til den kommercielle sektor. Ønsket kommer fra forskellige brugere – lige fra den lille fisker, der ønsker at køle sin fisk, til den lille lokale købmand, der leverer fødevarer til familier, der lever i områder uden adgang til elnet eller i områder med en meget ustabil netforsyning.

Markedspotentialet er meget stort og stiger i takt med, at udviklingslande oplever økonomisk fremgang. Ved at opskalere teknologien fra medicinalbranchen og tilpasse produkterne til den kommercielle sektor søger dette projekt at åbne et meget attraktivt markedspotentiale for Vestfrost Solutions samt at understøtte økonomisk vækst i afsides områder.

Projektet omfatter teoretiske undersøgelser, eksperimenter, konstruktion af prototyper samt fieldtest i Kenya og på Filippinerne.

De fem faser i projektet er:

  • Fastlæggelse af apparatets specifikationer
  • Forskning og udvikling af konceptet
  • Prototypekonstruktion og funktionsanalyse
  • Feltovervågning og analyse/evaluering
  • Formidling af resultater.

Projektstart september 2022. Forventes afsluttet oktober 2025.
Projektet er støttet af EUDP.

Projektdeltagere: Teknologisk Institut (projektleder), Vestfrost Solutions, LS Control A/S, DTU Mekanik,
WWF Verdensnaturfonden og Arla Foods amba.