Stadig et behov for fokus på sikkert børnetøj

Christine Vodsgaard Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 49.

Stadig et behov for fokus på sikkert børnetøj

Snore kan være farlige

På trods af stort markedsovervågningsprojekt med fokus på farlige snore og bændler på børnetøj findes der stadig meget børnetøj, som udgør en fare. Teknologisk Institut kan hjælpe med at vurdere om børnetøj er sikkert i henhold til EN 14682, som vedrører snore og bændler på børnetøj.

Sikkerhedsstyrelsen har de seneste par år været med i et fælles europæisk markedsovervågnings­projekt, som har sat fokus på ulovlige og farlige snore på børnetøj.  De deltagende lande har tjekket 11.000 stykker tøj. Undersøgelsen viste desværre, at meget tøj har problematiske snore som blandt andet udgør kvælningsrisici.

Producenterne af de farlige produkter har fået besked på at trække deres produkter tilbage. I 2011 udførte sikkerhedsstyrelsen atter en screening for at undersøge, om der var rettet op på problemerne. Det viste sig, at indsatsen havde hjulpet, men der var stadig 14 % af de testede produkter, der ud­gjorde alvorlige farer.

Produktsikkerhedslov
Produktsikkerhedsloven kræver ikke en sikkerhedsgodkendelse af børnetøj, men ifølge den Europæiske Unions generelle produktsikkerhedsdirektiv (GPDS) må produkter, herunder tøj, der markedsføres på EU - markedet, ikke udsætte brugeren for fare. Den danske produktsikkerhedslov bygger på dette generelle europæiske direktiv. Det er producentens eller importørens ansvar at kunne dokumentere, at produkterne er sikre. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på produktsikkerhedsloven i Danmark og kan kræve en tilbagetrækning af produkter, som ikke vurderes sikre.

Lov om produktsikkerhed

Lov nr. 364 af 18. maj 1994

§6. ”Et produkt er sikkert, hvis det ikke indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom, når det anvendes til det forudsatte formål eller på en måde, som det forventes at blive anvendt på.

§8. ”Kun sikre produkter må bringes i omsætning…”.

§9 stk. 2. ”Det påviler producenten og distributøren inden for rammerne af vedkommendes virksomhed at træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå, at farlige produkter bringes i omsætning”.

 

Sikkerhed som et salgsparameter

Når der ikke foreligger fastsatte krav til sikkerhed på børnetøj, kan det som producent eller importør være vanskeligt at vurdere, hvornår et givent produkt er sikkert. Teknologisk Institut kan foretage en sikkerhedsvurdering af børnetøj i henhold til den europæiske standard EN 14682, som vedrører krav til snore og bændler i børnetøj. I kan herved få vished for, om jeres produkter er sikre og igennem en mærkningsordning med Teknologisk Institut, kan I med en såkaldt ”hangtag” informere jeres kunder om, at tøjet er vurderet sikkert i henhold til EN 14682.

Derudover kan Teknologisk Institut hjælpe med at stille krav til andre sikkerhedsparametre som fx på knapper, lynlåse og velcrobånd.