Statikere kan nu blive certificeret

Lars  Bennedsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 66.

Bygning - Lance Anderson

Statikere kan nu blive certificeret

Dancert A/S er nu klar til at certificere statikere, så de kan leve op til det nye bygningsreglement.

Som de første i Danmark er Dancert A/S nu blevet akkrediteret til certificering af statikere. En certificeret statiker skal deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Formålet er at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.  

- Med det nye bygningsreglement, BR18, bliver dokumentation og kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave efter en overgangsperiode. Fremadrettet får certificerede statikere ansvaret for at sikre, at konstruktionskrav overholdes. Det giver mulighed for, at den tekniske byggesagsbehandling for bærende konstruktioner fremover varetages af private virksomheder. Derfor er vi glade for, at vi som de første nu kan tilbyde den nye certificeringsopgave, siger adm. dir. i Dancert A/S, Jørgen Baadsgaard-Jensen. Dancert A/S er et datterselskab under Teknologisk Institut.

Ordningen er udviklet med støtte fra og i samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder NIRAS A/S, MOE A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører AS.

Tre ordninger
Efter overgangen til BR18 er udfasningen af den tekniske byggesagsbehandling begyndt fra de kommunale myndigheder. Efter en overgangsperiode, som forventes afsluttet med udgangen af 2019, skal dokumentation og kontrol foretages af certificerede statikere.

Dancerts nye certificeringsordning tager afsæt i Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK 1616). Personer vil kunne ansøge om certificering til følgende tre ordninger: 

  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2
  • Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4
  • Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik

Danak - Akkreditering

Indsendt projekt
Ansøgningsprocessen vil bestå i dels at dokumentere ansøgerens kompetencer - evne til at anvende viden om Bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner - og dels ansøgerens kvalifikationer. Det vil sige faglige forudsætninger opnået gennem uddannelse, erfaring og tilsvarende. For ansøgere til konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol vil der også indgå en mundtlig redegørelse af indsendt projekt.

Dancert A/S har lang erfaring inden for certificeringsprocesser og er i forvejen akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17024, der omhandler personcertificering. Dancert A/S har ligeledes stor erfaring med drift af akkrediterede certificeringsordninger i byggebranchen.

Læs mere om certificeringsordningen her

Læs mere om Bygningsreglementet og certificering af statikere her

Yderligere oplysninger
Adm. dir. Lars Bennedsen, Dancert A/S, mobil 7220 2766, mail: lbnn@dancert.dk.