Stor interesse for støjsvag distribution i ydertimerne - 2013

Betina  Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Udstilling

Stor interesse for støjsvag distribution i ydertimerne - 2013

Med stor deltageropbakning og pressebevågenhed har Teknologisk Institut afholdt konferencen ’Innovativ distribution’ i et samarbejde med Trafikstyrelsen, Transportens Innovationsnetværk, Incentive og Væksthus Syddanmark. Her fik aktører fra den danske transportsektor og dagligvaredistribution inspiration til, hvordan fremtidens distribution af varer kan ske i ydertimerne.

Konferencen bød på otte oplæg spækket med konkrete facts, erfaringer og tips om fremtidens innovative distribution, som skal gøre det muligt at bringe flere varer ud i morgen-, aften- og nattetimerne under anvendelse af støjsvage løsninger. Herved kan både trængslen på vejene,
CO2-udledningen og chaufførernes stress reduceres.

- Vi har i kraft af et par store projektsamarbejder og en hel del testkørsler indsamlet en masse praktiske erfaringer om, hvad der skal til for, at det i det hele taget kan lade sig gøre at få lastbilerne til at køre i ydertimerne i Danmarks største byer, siger chefkonsulent Finn Zoëga fra Teknologisk Institut og fortsætter: Derfor er vi tilfredse med at have samlet mere end 100 aktører inden for transport- og distributionsbranchen, så vi kan sikre en videndeling om innovative løsninger til en bedre og mere optimal godstransport i byerne.

Støjsvagt udstyr til distribution er lige ved hånden
Til anledningen havde Teknologisk Institut, Incentive og Væksthus Syddanmark inviteret en række leverandører til at fremvise deres nyeste støjreducerende udstyr til distribution af dagligvarer.
Alt dette grej kunne deltagerne nærstudere på en udendørs udstilling i tilknytning til konferencen. Eksempelvis kunne de opleve den nyeste demomodel af en hybridlastbil fra Volvo.
Den dieseldrevne lastbil er udstyret med et batteri til opsamling af bremseenergien. Der skiftes automatisk over til el ved hastigheder under 25 km/t., så den bliver lydløs ved kørsel fx uden for det offentlige vejnet, hvor støjreglerne som bekendt er særligt strenge for aften- og natkørsel. De kunne også få demonstreret støjsvage hånd- og el-palleløftere og meget mere.

Endvidere kunne deltagerne drøfte muligheder for at gennemføre distribution i ydertimerne med arrangørerne bl.a. Teknologisk Instituts transport- og logistikeksperter og få svar på, hvad der skal til for, hvilke udfordringer og løsningsforslag, der er til rådighed for at undgå myldretider ved distribution og herved opnå en mere effektiv og trafiksikker udbringning af gods ved morgen-, aften- og natkørsel.

- Vores erfaring er, at hvis man som distributør vil bringe varer ud i ydertimerne – specielt om natten, så kræver det et indgående kendskab til støjreglerne, en god planlægning, en masse møder med kommunen, en række støjmålinger og et fornuftigt indkøb af relevant støjreducerende udstyr og fx kurser om støjsvag adfærd til chaufførerne. Alt det hjælper vi med at analysere på, sætte i gang og få til at lykkes, fortæller Finn Zoëga og tilføjer, at det nyeste støjreducerende grej typisk er dyrere end det almindelige, men at det til gengæld kan blive tjent ind ved, at vognparken kan blive bedre udnyttet i løbet af døgnet.

Det store fokus på natdistribution tiltrak i øvrigt både bladet Ingeniørens og Ekstra Bladets opmærksomhed og resulterede i dagene op til konferencen i en række artikler om fordele og ulemper ved natdistribution. Ekstra Bladet havde sågar inviteret sine læsere på en lynafstemning om holdninger til lastbiler på vejene i og uden for myldretiden.