SuPrHeat – Højtemperaturvarmepumper med naturlige kølemidler til bæredygtig procesvarme

Benjamin Zühlsdorf

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 58.

Grafisk tegning

SuPrHeat – Højtemperaturvarmepumper med naturlige kølemidler til bæredygtig procesvarme

Projektstart september 2020. Forventes afsluttet august 2024.

Formål med projektet
I nærværende projekt skal der udvikles og demonstreres tre højtemperaturvarmepumpeteknologier, som anvender naturlige kølemidler. Formålet med udviklingen af de tre teknologier er at skabe grundlag for elektrificering af en stor andel af det industrielle procesvarmebehov, samtidig med at energieffektiviteten øges, og drivhusgasudledningen reduceres betydeligt. Resultaterne vil blive en nøgleteknologi for den danske procesindustri i forhold til at overholde klimamålene og vil placere den danske varmepumpeindustri i en førende rolle.

Mål for projektet
I projektet skal der udvikles og demonstreres tre højtemperaturvarmepumpeteknologier med fremløbstemperaturer på op til 200 °C – hver med en varmeydelse på 500 kW. De tre systemer bruger damp (vand), kulbrinter og CO2 som kølemiddel, og kombineret kan de dække de fleste anvendelser med højest effektivitet.

Projektet omfatter forskellige F&U-aktiviteter på komponent- og systemniveau med det formål at muliggøre drift ved højere temperaturer og samtidig opretholde den højeste termodynamiske effektivitet og lave investeringsomkostninger. Alle systemer vil blive grundigt testet med hensyn til funktion og ydelse inklusive potentielle system- og komponentmodifikationer. Systemerne demonstreres efterfølgende hos slutbrugere med fokus på analyse af den langsigtede ydeevne og pålidelighed.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 • Udvikling af varmepumpekoncepter
 • Varmepumpeintegration i eksisterende faciliteter
 • Varmepumpeintegration i nyt procesudstyr.
 • Udvikling og demonstration af R718 (damp)-varmepumpe
 • Udvikling og demonstration af kulbrintevarmepumpe
 • Udvikling og demonstration af CO2-varmepumpe
 • Videnformidling.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (Projektleder: Benjamin Zühlsdorf)
 • DTU Mekanik
 • Soft & Teknik
 • Alfa Laval
 • Arla Foods Amba
 • CS TechCom
 • Danfoss
 • Danish Crown
 • DuPont Nutrition Biosciences ApS
 • Fuchs Lubricants
 • Gea Bock
 • GEA Process Engineering
 • Hamburg Vacuum
 • Harboes Bryggeri A/S
 • Spirax Sarco
 • Viegand Maagøe.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUDP.