Svampe i bygninger - arter og vækstbetingelser | Hvordan skelner man mellem skadetyperne?

Sofie Marie Kristensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 37.

Svampe i bygninger

Svampe i bygninger - arter og vækstbetingelser | Hvordan skelner man mellem skadetyperne?

2 min.

Svampevækst kan både være synlig og skjult. Viden om, hvordan du forebygger svampevækst, giver større sikkerhed for et sundt byggeri og en vellykket renovering. 

Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige svampetyper og finde årsagen til, at svampeproblemerne er opstået. Kun derved kan man planlægge og udføre en effektiv reparation eller bekæmpelse.

I bygninger taler vi om: 

 • Trænedbrydende svampe: Trænedbrydende svampe udskiller enzymer og syre, som opløser træ.
 • Skimmelsvampe: En svamp er en organisme, der er opbygget af hyfer, der formerer sig med sporer, og som ikke har grønkorn. Skimmelsvampe nedbryder ikke træ.
 • Insektangreb: Biller, bukke og bier – det er larverne, der gør skade.

Svampes vækstbetingelser

 • Næring - simple sukkerstoffer/træ
 • Fugt 
 • Ilt
 • Varme

Ægte Hussvamp kan udnytte kalk i murværk til at neutralisere overskud af syre. Svampe kan gå i dvale i længere tid uden at dø.
 


Svampeskader

Svampeskader er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktionstid. 

Findes typisk i:

 • Tagfod i tage med rejsning
 • Hele tagkonstruktionen i flade tage
 • Bjælkeender generelt
 • Gulvkonstruktioner på fugtige terrændæk
 • Bjælkelag under utæt badeværelse

Rådskader

Rådskader er i reglen langsomt forløbende. 

Findes typisk i:

 • Udendørs eksponeret træ som fx facadepartier, stern og udhæng
 • Ældre gulvkonstruktioner, fx under køkkenvask 
 • Ældre tagkonstruktioner

Skimmelsvampe

 • Nedbryder ikke træ
 • Misfarver overflader
 • Vokser på alle materialer
 • Lever af fugt og lidt organisk materiale/snavs
 • Kræver en overfladefugt på mere end 16% (træ) eller 75% RF på materialeoverfladen
 • Kan udvikle sig på 1-2 uger
 • Kan medføre indeklimagener


Forskellige skimmelsvampe

Skimmelsvamp


Indeklimagener ved skimmelforekomst

Almene symptomer

 • Hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, svimmelhed

Specifikke symptomer

 • Øjenkløe, tilstoppet næse, hæshed, rødme og brændende hud

Allergikere

 • Høfeber, øjenkatar, astma, eksem

Vil du vide mere?

Vil du vide hvordan man håndtere skimmelsvampe og trænedbrydende svampe kan du på kurset ’Lær at håndtere skimmelsvampe og trænedbrydende svampe i byggeriet’, bl.a. få viden om trænedbrydende svampe og mulige angreb i trækonstruktioner, samt indblik i hvor svampene kan vokse i en bygning. Derudover får du træning i at vurdere risiko for svampeangreb, sundhedsrisiko og risiko for konstruktioner, redskaber til at undersøge bygninger for skimmel og trænedbrydende svampe, metoder til at forebygge svampevækst, samt metoder til at bekæmpe svampevækst.