Syn og Skøn - Find en skønsmand

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 20.

Syn og Skøn - Find en skønsmand

Syn og skøn – Find en skønsmand

I forbindelse med såvel inden- som udenretligt syn og skøn tilbyder Skønsmandsanvisningen udpegning af skønsmænd via anvisningens omfattende database med erfarne eksperter inden for mange fagområder. Anvisningen kan typisk levere forslag til skønsmand inden for ca. 1 uge – ofte endda inden for det ønskede geografiske område.

Hvordan foregår en anvisning?

Al anvisning og korrespondance foregår elektronisk. For at få en skønsmand bragt i forslag, send da venligst en anmodning pr. mail til synogskon@teknologisk.dk, som skal indeholde følgende oplysninger:

  • sagsnummer
  • sagens parter
  • syns- og skønstema vedhæftet som PDF-fil
  • svarmail samt evt. cc mail
  • evt. ønsker til skønsmandens profil og/eller kompetencer.

Hvis der er behov for yderligere informationer, vil Skønsmandsanvisningen rekvirere disse.

I løbet af 1, normalt højst 2 uger fremsender anvisningen et forslag til en egnet skønsmand inkl. CV. Forud er emnets kompetencer vurderet i forhold til det aktuelle tema. Skønsmanden er forpligtet til at vurdere egen habilitet i forhold til sagens indhold og parter. Skulle det mod forventning ikke være muligt at finde et egnet emne, eller hvis sagsbehandlingen strækker sig ud over 2 uger, giver anvisningen naturligvis besked herom.

Efter endt sagsbehandling fremsender Instituttet faktura for gebyr til betaling iht. Instituttets almindelige vilkår

Når Skønsmandsanvisningen har stillet en skønsmand i forslag, foretager anvisningen sig ikke yderligere. Sagens videre behandling, herunder aftale om skønsmandens honorar mv., foregår direkte mellem sagens parter.

Ønskes et erstatningsforslag meddeles dette pr. mail til Skønsmandsanvisningen med begrundelse herfor.

Priser

Der opkræves et fast gebyr på 2.095,- kr. ekskl. moms pr. skønsmand, der stilles i forslag.

Hvis den foreslåede skønsmand ikke kan udmeldes af retten, vurderes inhabil eller mod forventning ikke besidder de rette kvalifikationer, stilles én alternativ skønsmand i forslag u/b.

Er Skønsmandsanvisningen uenig i en evt. indsigelse mod først foreslåede skønsmand, opkræves et ekstragebyr på 850,- kr. ekskl. moms for et erstatningsforslag. Indsigelser mod skønsmandens honoraroverslag accepteres ikke som argument for et nyt forslag u/b.

Anmodninger om skønsmand indsendt som brevpost vil blive afregnet til dobbelt takst pga. ekstra omkostninger forbundet med sagsbehandlingen.

OBS

Skønsmandsanvisningen gør opmærksom på, at Teknologisk Instituts medarbejdere ikke må optræde som sagkyndige eller deltage i syn og skøn.