Teknologiske barrierer og muligheder mod en cirkulær tekstilindustri

Julie Brender Trads

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 36 71.

Teknologiske barrierer
og muligheder mod
en cirkulær tekstilindustri, Teknologisk Institut

Teknologiske barrierer og muligheder mod en cirkulær tekstilindustri

I takt med at bæredygtighed og miljøbevidsthed bliver stadig vigtigere for både samfundet og forbrugeren, stiger presset på tekstilindustrien for at overgå fra ”brug og smid væk”-produktion til cirkulær produktion, der understøtter forebyggelse af affald og mere genbrug og genanvendelse.

En ny rapport identificerer fire markante teknologiske barrierer, der skal overvindes, for at tekstilindustrien kan gå en fremtid i møde med lavere miljøpåvirkning og øget cirkularitet i stor skala.

– Rapporten giver et dybdegående indblik i, hvordan Danmark, med sin styrkeposition inden for teknologi og innovation, kan bidrage til at forme fremtidens tekstilindustri. Rapporten henvender sig derfor til at alle aktører og beslutningstagere inden for tøj- og tekstilområdet, siger projektleder Julie Brender Trads fra Teknologisk Institut.

Hent rapporten her:

 

Fra komplekst tekstilaffald til overførsel af uønsket kemi

De fire identificerede barrierer i rapporten er:

1. Tekstilmaterialer er ressourcekrævende at producere

De mest udbredte tekstilmaterialer i dag kræver mange ressourcer i form af f.eks. råolie eller vand at producere, hvilket på sigt vil resultere i ressourcemangel.

2. Tekstilaffald er komplekst og forskelligartet

Kompleksiteten af tekstilprodukter og forskelligartetheden i tekstilaffaldsstrømmen er en udfordring for både sorterings- og genanvendelsesteknologier, hvilket reducerer mængden af tekstilaffald, der kan genanvendes.

3. Mangel på nye og videreudvikling af eksisterende genanvendelsesteknologier

Der er i øjeblikket ikke genanvendelsesteknologier til rådighed, der kan imødekomme behovet for genanvendelse af de mængder eller typer af tekstilaffald, der kasseres. Derudover er nuværende teknologiske løsninger begrænsede og for dyre at anvende.

4. Risiko for overførsel af uønsket kemi

Risikoen for overførsel af uønsket kemi fra en tidligere livscyklus til nye produkter er i dag en af de primære barrierer for udbredelsen af genanvendelse til fibre (mekanisk genanvendelse), som er den genanvendelsesteknologi, der er længst i udviklingen.

 

CirkTek rapport fokusområder

De fire primære barrierer, som det er muligt at nedbryde gennem dansk teknologisk udvikling, kræver et samspil af løsninger fra de seks fokusområder, som behandles i rapporten: Materialer, Produktdesign, Produktion, Brugsfase, Sortering og Genanvendelse.

 

Rapporten giver også indblik i:

  • Forståelse af barrierer: En detaljeret gennemgang af de teknologiske barrierer, der forhindrer tekstilindustriens overgang til en cirkulær økonomi.
  • Indsigt i muligheder: Konkrete eksempler på, hvordan disse barrierer kan overvindes gennem innovation og anvendelse af ny teknologi.
  • Danmarks rolle: En analyse af, hvordan Danmark kan udnytte sin stærke position inden for teknologi og innovation til at fremme en global cirkulær tekstiløkonomi.
  • Tværfagligt samarbejde: Inspiration til, hvordan brancher og discipliner kan arbejde sammen for at realisere potentialet i en mere bæredygtig tekstilindustri.

 

Om rapporten

Rapporten ”Teknologiske barrierer og muligheder mod en cirkulær tekstilindustri” er finansieret af Miljøstyrelsens sekretariat for MUDP repræsenteret ved Marie Louise Remmentorp.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er der blevet nedsat et advisory board, CirkTek, der har udarbejdet rammen, herunder valg af fokusområder, for rapporten. Rapporten er udarbejdet på baggrund af viden indhentet fra eksperter i advisory boardet, øvrige fageksperter, inputs fra den danske tekstilindustri gennem åbne arrangementer (såkaldt ’Vidensforum’), grundige litteraturstudier og Teknologisk Instituts generelle indsigt i tekstilbranchen.

Advisory boardet CirkTek består af:

Jette Lindgaard, Dansk Mode & Tekstil

Kristian Syberg, Roskilde Universitet

Lasse Rafiq Hangaard, Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning

Camilla Skjønning Jørgensen, BESTSELLER

Marie Josephine Mustelin, Dansk Erhverv og brancheorganisationen WEAR

Jeppe Emil Mogensen, Gabriel

Poul-Erik Jørgensen, VIA University College

Annette Braunstein, DAKOFA

Rapportens forfattere fra Teknologisk Institut:

Julie Brender Trads, Ph.d.

Lasse Rabøl Jørgensen, Ph.d.

Peter Rosborg, Civilingeniør

Alexander Sandahl, Ph.d.

Julie Stokkebro Schmøkel, cand.scient.

Jeppe Holmehave, cand.scient.

Manja Annette Behrens, Ph.d.