Temadag om udfasning af kølemidlet R22 og kommende dansk og europæisk regulering af kølemidler

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Billedet viser nogle flasker med kølemidler.

Temadag om udfasning af kølemidlet R22 og kommende dansk og europæisk regulering af kølemidler

Den 6. oktober 2014 afholdte Teknologisk Institut en temadag om udfasningen af kølemidlet R22 og kommende dansk og europæisk regulering af kølemidler.

Temadagen blev afholdt på Teknologisk Institut, Taastrup, i konferencesalen, bygning 1, fra kl. 12.00 til 17.00.

Hvem tør vente længst med at skifte?

Fra den 1. januar 2015 er det ikke længere tilladt at efterfylde anlæg med kølemidlet R22. Herudover er HFC-kølemidler under et stadigt stigende pres, idet en ny F-gas forordning netop er vedtaget i EU, og Miljøstyrelsen har varslet stramning af de danske krav til brug af HFC-kølemidler.

Udfasningen af R22 sker på EU plan og udspringer af internationalt arbejde. EU er her foran resten af verden. Hvorledes anlæg må konverteres til andre kølemidler reguleres af dansk lovgivning i henhold til den nye HFC bekendtgørelse og F-gas forordning. Her er Danmark foran resten af EU. Den store indsats for udfasningen af drivhusgasser som kølemiddel og indførslen af mindre skadelige kølemidler, herunder de naturlige kølemidler, giver en række udfordringer, som kan være svære at overskue. Denne temadag kastede lys over, hvilke problemstillinger der er relevante at kende til, og hvorledes disse problemstillinger skal tilgås på en økonomisk rentabel vis.

Følgende spørgsmål stiller anlægsejere, producenter/importører, installatører, osv. i en usikker position og blev belyst på temadagen:

  • Hvorfor er disse nye restriktioner og regler indført?
  • Hvornår finder udfasningen sted, og hvilke anlæg er berørt?
  • Hvordan sikres det, at de nye krav overholdes?
  • Hvordan kan videre pålidelighed produktion sikres?
  • Hvor stort er problemets omfang? Hvilke anlæg kan/må bygges om?
  • Hvad er konsekvensen ved at et anlæg havarerer? Dækker forsikringen tab?
  • Hvordan sikres det, at både udfasningen af R22 og omstillingen til nye og bedre kølemidler bliver mindst mulig bekostelig?
  • Hvordan kan danske virksomheder drage fordel af forspringet?

Program

Kl. 12.00 Sandwich og registrering
Kl. 12.40 Velkommen
v. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut
Kl. 12.50 Den politiske verden
v. Mikkel Aamand, Miljøstyrelsen
Kl. 13.20 Historisk tilbageblik og kortlægning af forbrug
v. Per Henrik Pedersen, Teknologisk Institut
Kl. 13.45 Tekniske skader og behandling heraf - ”Dækker forsikringen tab af varer som konsekvensen af havari, når udfasningen er kendt?”
v. Niels Halling, Willis og Joen Andresen, AREPA Danmark
Kl. 14.10 Vejledning til sites om valg af kølemiddel
v. Dorthe Munk Andersen, Novo Nordisk og Christian Heerup, Teknologisk Institut
Kl. 14.35 Kaffepause
Kl. 15.15 Globale tendenser for kølemidler
v. Asbjørn Leth Vonsild, Danfoss
Kl. 15.40 Hvorledes forholder installatørerne sig til de nye reguleringer?
v. Kim Valbum, Brancheforening for autoriserede køle- & varmepumpe installatørfirmaer
Kl. 16.05 Paneldebat
Åbningstale v. Tarjei Haaland, Greenpeace
Kl. 16.45  Afrunding og afslutning
v. Esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut

Miljøstyrelsen deltog med indlæg om ”Den politiske verden”. I efteråret 2014 udsendes der et forslag til en ny dansk F-gas bekendtgørelse til høring.

Downloads