Tværfagligt samarbejde om ressourceproduktivitet og optimerede materialer - optimerede materialer og genanvendelse kan gå hånd i hånd

Mikkel  Agerbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 90.

Tværfagligt samarbejde om ressourceproduktivitet og optimerede materialer - optimerede materialer og genanvendelse kan gå hånd i hånd

Den 14. januar 2015 afholdt Teknologisk Institut og FORCE Technology et tværfagligt arrangement om ressourceproduktivitet og optimerede materialer. Hovedfokus var på, hvordan den danske industri bedst kan udnytte materialer inden for plast og skum. Her bidrog Jan Kyster Madsen, med viden om optimering af skummaterialer, mens Trine Erdal kom med faglig viden om genanvendelse af plastmaterialer. Arrangementet var en del af det nationale projekt, `Produktion i Danmark´, som netop FORCE Technology og Teknologisk Institut varetager sammen i 2013 - 2015.   

Arrangementet blev afholdt hos den danske produktionsvirksomhed, DAFA, i Brabrand, der især producerer kundespecifikke men også standardprodukter, lavet i skum. Fælles for produkterne er, at de har funktion af at tætne, dæmpe eller beskytte. Eksempler er diverse pakninger, materialer til lyddæmpning og gummiprodukter til producenter af vinduer og døre. At DAFA blev bedt om at være dagens værter var intet tilfælde. Foruden kundeorienterede løsninger i skum er DAFA kendetegnet ved at have stort fokus op bæredygtighed og genanvendelse af affaldsmaterialer. Virksomheden står derfor som et lysende eksempel på, hvordan ressource – og materialeoptimering kan gå hånd i hånd. Og så er DAFA med i Produktion i Danmark.

Med ind i maskinrummet hos DAFA
I tråd med Produktion i Danmarks mål om videndeling, gav DAFA dagens i alt 30 gæster indblik i virksomhedens arbejde med genanvendelse og bæredygtighed, eget udviklingsarbejde og virksomhedens forskellige produkter og produktionsprocesser. Det sidste fik gæsterne at opleve under en times rundtur i DAFA´s produktionshal, der viste skum i forskellige former, med diverse funktioner og produceret af forskellige maskiner. Virksomheden har på nuværende tidspunkt omkring 7.000 varenumre, og spredningen i maskiner og værktøjer er stor. Gæsterne kunne blandt andet se DAFA´s spaltemaskine, løsninger til at spinne skummaterialer på spoler og maskiner til at laminere skummaterialer med lim eller varme. Og i de forskellige afdelinger stod containere til sortering af affald som et direkte udtryk for virksomhedens ressourcebevidsthed.

Affald er guld
Forruden den grundige gennemgang af DAFA, bød dagen på en række oplæg, der alle satte skarpt fokus på optimering og genanvendelse af skum – og plastmaterialer. Tyske Frank Dürsen fra RAMPF gav et spændende oplæg om kemisk genanvendelse af PUR skum, mens Teknologisk Institut og Force Technology gav eksempler på arbejdet under Produktion i Danmark. Jan Kyster Madsen gav deltagerne indblik i et demonstrationsforsøg, lavet i samarbejde med Golan Pipe Systems, der stærkt indikerer, at isoleringsevnen i skum kan forbedres ved hjælp af grafit, mens Trine Erdal fortalte om arbejdet med at introducere genanvendt plast i Arla’s grønne mælkekasser. For Irene Hansen, ansat i Produktkvalitetsafdelingen i VELUX, har dagens gode oplæg og besøget hos DAFA været udbytterrig:

”I vores afdeling i Østbirk har vi et laboratorium, hvor vi netop har startet et projekt omkring genanvendelse op. Her vil vi gerne se på, hvordan vi kan genanvende noget af den polyuretan skum, vi bruger til vinduer, så Frank Dürsens oplæg var virkelig inspirerende. Jeg skal helt klart have en dialog med ham og RAMPF for at høre nærmere om, hvad de kan bidrage med. Og så har det været godt at høre, hvilke problemstillinger, de andre virksomheder går med, og hvordan de griber dem an.  Vi vil gerne være forberedte på eventuelle lovkrav, der kan komme på området, derfor er al den viden, vi kan få, kærkommen, så vi har en idé om, hvilke muligheder der findes, ” fortæller hun.

At danske virksomheder begynder at forberede sig på fremtidige lovkrav til genanvendelse, kan ifølge Trine Erdal blandt andet forklares som en reaktion på regeringens nye ressourcestrategi samt det brede fokus på bæredygtighed i Danmark samt i resten af Europa. Det betyder, at langt de fleste virksomheder i Danmark i dag genanvender deres eget plast. Hos dagens vært, DAFA, producerer man eksempelvist forskellige plader af skum af restprodukter, men også de materialer, virksomheden ikke selv kan udnytte, lader de ikke gå til spilde:

”Vi har meget affald. Noget af det håndterer vi via et partnerskab med en virksomhed, der aftager affaldet. Af det laver man grisemåtter til at ligge i grisestalden. Man laver simpelthen affaldet til granulat, der sprøjtes ind i måtterne, ” fortæller Thomas Lorentzen, Salgschef i DAFA.  Værterne fastslår dermed, at bæredygtighed og genanvendelse ikke blot handler om økonomi, men også det ansvar, vi bærer over for jordens ressourcer og det samfund, vi lever i.