Uddannelse som kloakmester på Teknologisk Institut - Kurserne

Flemming  Springborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 89.

Kloakmester

Uddannelse som kloakmester på Teknologisk Institut - Kurserne

Uddannelsen som kloakmester på Teknologisk Institut består af et teoretisk og et praktisk kursus, som begge skal gennemføres og bestås før man kan søge Sikkerhedsstyrelsen om autorisation.

Teorikursus:
Det teoretiske forløb består af mere end 200 lektioner, og afsluttes med en teoretisk eksamen.

På kurset gennemgås hele eksamenspensummet, og der løses opgaver svarende til kravet ved den teoretiske eksamen.

Teorikurset kræver en del hjemmearbejde med læsning og løsning af opgaver samt et grundlæggende kendskab til brug af en pc'er.

Teoriforløbet udbydes som et aftenhold med undervisning mandag og torsdag fra kl. 16.00 - 19.00, eller som et daghold med undervisning hver fredag fra kl. 8.00 - 14.30 (inkl. ½ times frokost). 
 

Tidspunkt: September 2024 – Maj 2025 

Opstart: Aftenhold: 9. september 2024. Fredagshold: 13. september 2024. 

Pris: 
Aftenhold: 33.000 kr. (prisen vil ikke blive tillagt moms).
Fredagshold: 34.500 kr. excl. moms (prisen vil ikke blive tillagt moms), incl. frokost.


Derudover skal der evt. påregnes udgifter til normer (ca. 3.000 kr.), tegneprogrammer (VISIO, ca. 7.000 kr.) samt en bærbar pc med officepakken.


Praktikkursus:
For at kunne indstille sig til den praktiske kloakmestereksamen skal der gennemføres et 11 dages praktikkursus, der afsluttes med den praktiske kloakmestereksamen.

Næste praktikkurser (max 8 deltagere):

Nr 1: uge 38, 39 og 40 - 16/9 til 2/10-2024
Lokale 3.1.4 første dag

Nr 2: uge 41, 42 og 43 - 07/10 til 23/10-2024
Lokale 3.1.3 første dag

Nr 3: uge 44, 45 og 46 - 28/10 til 13/11-2024
Lokale 3.1.4 første dag

Nr 4: uge 2, 3 og 4 - 06/01 til 22/01-2025
Lokale 3.1.5 første dag

Nr 5: uge 5, 6 og 7 - 27/01 til 12/02-2025
Lokale 3.1.4 første dag

Opnået kompetence på praktikkursus
Når man har bestået den praktiske del af kloakmestereksamen, har man opnået kompetence til at varetage den faglig ansvarliges funktion ved arbejdets udførelse. Dvs. hvis den faglige ansvarlige ikke har mulighed for at være til stede på pladsen, skal der være mindst en person, der har bestået den praktiske del (eller har en lignede kompetence).      

Praktikkurset, som er et 11-dages kursus (dagligt kl. 8.00 - 16.00, mandag til torsdag, ingen undervisning om fredagen), omhandler:

  • Ledningsarbejde med PVC, glaseret ler, PEH, rust­frit stål og støbejern
  • Opbygning af brøndbunde
  • Tilslutning til hovedkloak
  • PEH-svejsning
  • Overgangsløsninger

Praktikkurset afsluttes med, at eleverne gennemfører den praktiske del af kloakmestereksamen.

Obs! Der er ingen praktikundervisning på fredage.

Pris: 29.000 kr. incl. eksamen (prisen vil ikke blive tillagt moms)
 

Eksamen:
En kloakmestereksamen består af to dele: En teoretisk eksamen og en praktisk eksamen.

Den teoretiske eksamen består at et projektforløb med en mundtlig eksamen samt en 2 times skriftlig prøve. Projektforløbet samt den mundtlige eksamen bliver afholdt i perioden 24. april 2025 til 23. maj 2025. Den skriftlige eksamen bliver afholdt d. 27. maj 2025. 

Pris for teoretisk eksamen: Kr. 15.000,- (prisen vil ikke blive tillagt moms)

Den praktiske eksamen afholdes under praktikkurset og er en 7 timers praktisk prøve. Prisen for den praktiske prøve er indeholdt i kursusprisen for praktikkurset.


Autorisation:
For at blive autoriseret kloakmester skal man først bestå Kloakmestereksamen, der består af den teoretiske og praktiske del. Når denne eksamen er bestået, ansøges Sikkerhedsstyrelsen, www.sik.dk om autorisation.

En autorisation gives til en virksomhed. For at få autorisation skal virksomheden være tilmeldt en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Informations- og ansøgningsskemaer kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.
 

Indstilling til eksamen:
Følgende kan indstille sig til Kloakmestereksamen:

  • Personer, der har gennemført AMU-systemets praktiske og teoretiske kloakuddannelse
  • Personer, der har gennemført den praktiske og teoretiske kloakmesteruddannelse på Teknologisk Institut
  • Personer, der kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer opnået gennem uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervsarbejde med kloakering

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig kurset ved at udfylde denne blanket:

Mail den til: roercenter@teknologisk.dk