Optimering af varmepumpedrevne dampsystemer

Hans Madsbøll

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 63.

Damsystem

Optimering af varmepumpedrevne dampsystemer

Projektstart april 2019. Projektet blev afsluttet i 2021.

Dampproduktion i industrien er primært baseret på fossilt fyrede kedelløsninger. Med den grønne omstilling fra fossile til vedvarende energikilder er der derfor brug for, at der udvikles teknologier til energieffektiv eldrevet dampproduktion.

I den sammenhæng er højtemperaturvarmepumper en attraktiv mulighed, idet spildvarme eller andre varmekilder kan konverteres til damp med høj virkningsgrad. I et nyt projekt, der ledes af Teknologisk Institut, skal der udvikles et koncept for, hvordan man etablerer og optimerer varmepumpebaserede dampproduktionssystemer.

Formål med projektet
Projektet vil bidrage til at styrke industrivirksomheder samt deres leverandører og rådgivere betydeligt i forbindelse med design, krav til og valg af dampsystemer, således at der fremover installeres energieffektive systemer.

Mål for projektet
Det koncept, der skal udvikles i projektet, bliver baseret på en behovsdrevet tilgang og vil anvende den nyeste teknologi inden for komponenter og regulering. Der skal udvikles en vejledning til, hvordan eksisterende dampsystemer kan optimeres, samt en designvejledning til projektering af nye dampsystemer. Projektet vil munde ud i anbefalinger til, hvilke tiltag der kan foretages, hvordan det kan gøres, samt hvilken energibesparelse der kan opnås.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 1. Forundersøgelse
 2. Udvikling af designværktøj til optimering af dampsystemer
 3. Integration af varmepumper i dampsystemer
 4. Designvejledning for dampsystemer
 5. Formidling til virksomheder og deres leverandører, rådgivende ingeniører og energirådgivere samt afrapportering.

Deltagere

 • Teknologisk Institut – Hans Madsbøll (projektleder)
 • E-TEK
 • Aura Rådgivning A/S
 • Stryhns A/S
 • Ardo A/S
 • C&D Foods
 • Innoterm A/S
 • Solid Energy A/S
 • Berendsen Textil Service A/S.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af ELFORSK.

Dokumenter