Annex 65: Varmepumper i en cirkulær økonomi

Jakob  Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 63.

Circularity

Annex 65: Varmepumper i en cirkulær økonomi

Projektstart august 2023 – Forventes afsluttet december 2026.

I lang tid har energieffektivitet været et centralt salgsargument for varmepumper. Men i takt med omstillingen til en mere cirkulær økonomi forventes der at komme et stigende fokus på produktets levetid samt på de miljømæssige fodspor fra de materialer, der er anvendt i produktionsfasen. Nærværende projekt omfatter den danske deltagelse i annekset om varmepumper i en cirkulær økonomi, som er en del af det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsprogram for varmepumpeteknologi.

Antallet af danske husstande, der opvarmes med varmepumpe, forventes at stige markant i de kommende år, og også i et europæisk perspektiv forventes varmepumper at blive en nøgleteknologi til at gøre EU uafhængig af naturgas.

Fokus på materialeeffektivitet
Som de fleste tekniske installationer består varmepumper af materialer med et betydeligt materialefodaftryk. For at afstemme dette med en cirkulær økonomi skal produkterne optimeres i et livscyklusperspektiv med lang levetid og med mulighed for at forlænge levetiden gennem reparationer. Kravene og den tilhørende dokumentation forventes at stige i de kommende år i takt med, at CO2-grænserne skærpes, og CO2-fodaftrykket i produktionsfasen forventes at blive en konkurrenceparameter.

Derfor skal virksomheder, som leverer individuelle varmepumper til det danske marked, tilpasse produkterne til en fremtid, hvor både energi- og materialeeffektivitet er vigtige konkurrenceparametre.

Varmepumpers status i forhold til en cirkulær økonomi
I den sammenhæng har den danske varmepumpebranche brug for et forum, hvor der indsamles og deles viden om emnet med henblik på at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Og dette er netop formålet med nærværende anneks, som skal give et overblik over varmepumpers status i forhold til en cirkulær økonomi, belyse de teknologiske muligheder, der findes for at forbedre cirkulariteten, og udvikle best practice-anbefalinger.

I praksis skal der dannes et overblik over terminologien for materialeeffektivitet samt laves et litteraturstudie af relevante emner relateret til cirkulær økonomi. Den aktuelle state-of-the-art for cirkulær økonomi for husstandsvarmepumper skal defineres, og potentialet for cirkulær økonomi og potentielle hindringer for genbrug og demontering skal vurderes. Endelig skal der udvikles best practice-værktøjer til at opnå en forbedret materialeeffektivitet i boligvarmepumper, og resultaterne af arbejdet skal formidles til relevante interessenter.

Det Internationale Energiagentur (IEA) har udpeget Teknologisk Institut som operating agent for annekset, hvilket understreger vigtigheden og relevansen af den danske deltagelse i en international kontekst og giver optimale betingelser for en effektiv koordinering med den internationale anneks-gruppe.

Om projektet

I projektet, der løber over tre et halvt år, samarbejder Teknologisk Institut med en række partnere:

  • Danfoss, Metro Therm, Vølund Varmeteknik, Nilan og Vaillant.

Projektet modtager støtte fra EUDP.

Læs mere om vores andre IEA-aktiviteter her