Vi kortlægger Danmarks teknologiske styrker

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Billede af patenteret fugl

Vi kortlægger Danmarks teknologiske styrker

Teknologisk Institut arbejder løbende med at udvikle værktøjer til at styrke teknologiudviklingen i dansk erhvervsliv. Vi har bl.a. udviklet en unik database over patenterende virksomheder i Danmark, som gør det muligt at vurdere, hvor danske virksomheder er i front teknologisk, hvem de potentielle samarbejdspartnere er internatonalt, og hvor videninstitutioner kan understøtte virksomhedernes styrkepositioner.

Teknologi omsættes ofte i patenter
Inden for de seneste 10 år er Danmark rykket frem blandt de lande i Europa, hvor der udtages flest patenter i erhvervslivet. Det viser, at danske virksomheder i stigende grad investerer i ny teknologiudvikling, og at de beskytter de opfindelser, der kommer ud af indsatsen. Alt i alt kan det styrke virksomhedernes konkurrenceevne – og dermed muligheden for at skabe flere job i Danmark.

Men man ved i dag for lidt om hvilke virksomheder, som patenterer i Danmark, og hvad det er for konkrete teknologiområder, som virksomhederne patenterer indenfor.

Værdifuld viden i patenter kan udnyttes bedre
På den baggrund har Teknologisk Institut udviklet en omfattende og unik database over danske patenterende virksomheder. Med denne nye viden, har vi styrket mulighederne for blandt andet at:

 • Afdække på hvilke teknologiområder, danske virksomheder er i front
 • Afdække, hvor stærkt danske virksomheder teknologisk set står i forhold til konkurrenter i udlandet
 • Identificere potentielle samarbejdspartnere i stærke videnmiljøer for danske virksomheder
 • Identificere områder, hvor danske forskningsinstitutioner har mulighed for at understøtte teknologiudviklingen i virksomhederne
 • Dokumentere sammenhængen mellem teknologiinvesteringer, patenteringer og konkurrenceevne.

Det er tale om viden, der både kan være interessant for ikke alene virksomheder, men også erhvervsorganisationer og myndigheder – fx ministerier, regioner og kommuner.

Mulige analyser med Teknologisk Instituts  database over patenter i dansk erhvervsliv:

Virksomhedsrådgivning

 • Nyhedsanalyser og teknologitendenser
 • Konkurrentovervågning
 • Partnerskabsidentifikation
 • IPR og værdiskabelse

Sektoranalyser

 • Regionale styrkepositioner
 • Frontteknologier/teknologiintegration (KETs (Key Enabling Technologies)
 • Brancheanalyser og klynger/netværk
 • Teknologikortlægning/Teknologiske fremsyn

Nationale styrkepositioner

 • Nationale styrkepositioner
 • Evalueringer/effektmålinger
 • Evidens for forskningsprioritering
 • Forskningskvalitet og forskningsrelevans

En unik database – der kan skabe værdi
Bag etableringen af databasen ligger et betydeligt udviklingsarbejde. Patentdata er nemlig ikke så let at gå til. Ofte er disse data ustrukturerede. Og de er sjældent i en form, hvor man kan bruge dem direkte i erhvervsøkonomiske analyser. Derfor har vi gennem udviklingsarbejdet sat struktur på patentdataene, og samtidig har vi gjort det muligt at sammenkøre oplysninger om patenter med andre oplysninger – fx i erhvervsregistre. Det gør, at viden om virksomhedernes patenter skaber endnu mere værdi.

Databasen omfatter patenter, der er blevet udtaget af danske virksomheder og forskningsinstitutioner i perioden 2000-2012. Der er blevet identificeret ca. 4.500 danske virksomheder, som har udtaget over 25.000 patenter, der samlet indeholder over 70.000 specifikke teknologiområder.

Samlet indeholder databasen oplysninger om bl.a. patenter, citationer, videnskabelig litteratur, teknologiområder, de patenterende virksomheder og deres branchetilknytning. Med databasen og dens indikatorer er det muligt at belyse sammenhænge på tværs af forskning, teknologi og erhvervsudvikling.