Vi skal producere insekter til middagsbordet

Jonas Lembcke Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 26.

Insekter

Vi skal producere insekter til middagsbordet

Danmark skal være foregangsland for bæredygtig industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Nyt projekt i Innovationsfonden vil anvende organiske rester og spildprodukter til at opdrætte insekter i industriel skala.   

Der er både arbejdspladser, millionomsætning og bæredygtig udnyttelse af organiske restprodukter i nyt projekt, som vil gøre Danmark til foregangsland inden for industriel produktion af insekter til dyrefoder og menneskeføde. Det skal et nyt udviklingsprojekt, som har fået bevilget penge af Innovationsfonden, bane vejen for.

- Målet er at få etableret insektfabrikker. De seneste år er protein fra insekter blevet anerkendt som et realistisk og miljøvenligt supplement til traditionelle proteinkilder til foder og fødevarer. Med den stærkt voksende verdensbefolkning vil der være stigende fokus på udvikling af nye proteinkilder, og her skal Danmark være foregangsland, siger faglig projektleder Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut.

Projektet inVALUABLE vil fokusere på produktion af melorme, som blandt andet kan leve af restprodukter fra bagerier og bryggerier. Særligt proteinet i melormene bidrager med en smag af umami til de fødevarer, hvori insekterne indgår.

- Regeringen arbejder for at skabe bedre rammer for fødevareindustrien i Danmark samtidig med, at vi passer på miljøet. Derfor er det rigtig interessant, at Innovationsfonden nu investerer i det bæredygtige projekt inVALUABLE, der vil gøde jorden for industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Jeg ser frem til at følge projektet, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Innovationsfonden har investeret 19 millioner kr. i projektet, hvor målet er at etablere industriel insektproduktion i Danmark med en årlig omsætning på 200 til 300 millioner kroner og 100 til 200 relaterede job. inVALUABLE udføres af 11 partnere, som omfatter en bred vifte af eksperter, entreprenører og en internationalt førende insektproducent, Proti-Farm R&D fra Holland, der sammen kan medvirke til at virkeliggøre industriel produktion af insekter i Danmark.

Konsortiets ekspertiser afspejler videnbehovet i hele værdikæden fra biologi, automatisering, processering samt fødevareteknologi og -sikkerhed. Dette samspil af kompetencer er nødvendigt for at kunne løfte insektproduktion op til et industrielt niveau.

- Protein fra insekter kan produceres meget ressource-effektivt og bæredygtigt. Insekterne omdanner effektivt organiske restprodukter til proteiner af høj kvalitet, samtidig med at de udleder væsentligt mindre CO2 end for eksempel svin og 100 gange mindre CO2 end kvæg, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

I projektet skal man skabe det praktiske fundament for insektfabrikker i Danmark. Desuden skal forskerne analysere den ernæringsmæssige værdi af insektprotein for såvel dyr som mennesker. Samtidig skal det undersøges, om proteinerne har funktionelle egenskaber, som kan bruges i den øvrige fødevareproduktion.    

- Innovationsfondens satsning med inVALUABLE viser, at insekter som proteinkilde ikke er nogen døgnflue som fremtidens produktionssystem til foder og fødevarer. Med de danske landbrugstraditioner og vores store ekspertise inden for fødevareproduktion ligger her et stort uudnyttet potentiale, siger Lars-Henrik Lau Heckmann, som foruden melorme også ser et stort potentiale inden for produktion af fårekyllinger og græshopper - samt fluelarver til foder.

Samfundsværdi

Med en stadig øget befolkning såvel i Danmark som i resten af verden stiger behovet for at producere føde. Her kan produktion af insekter til fødevarer være en effektiv kilde til mad. Eksempelvis kan man ud fra 10 kilo foder producere 4,5 kilo melorme, men blot 2,5 kilo gris og så lidt som 1,1 kilo kvæg.

Samtidig indeholder insekter mange sunde fedtsyrer, ligesom deres proteiner kan blive en vigtig del af kosten, især for unge mennesker i voksealderen og for ældre mennesker.

Det er også mere sikkert at spise insekter i den forstand, at insekter ikke kan overføre sygdomme til mennesker, som det er tilfældet med eksempelvis fugle- eller svineinfluenza. Dog kan mennesker, som i forvejen er allergiske over for husstøvmider og krebsdyr, vise sig også at være allergiske over for insekter.

Endelig udleder produktionen af insekter 100 gange mindre CO2 end produktion af kvæg.

Innovationsfondens investering: 19 millioner kr.
Samlet budget: 28 millioner kr.
Varighed: 3 år

Officiel titel: Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy

Teknologisk Institut, 8000, Aarhus C,Faglig projektleder, Lars-Henrik Lau Heckmann, 7220 1537

Aarhus Universitet, 8830, Tjele, Lektor, Jan Værum Nørgaard, 8715 7816

Københavns Universitet, 1871, Frederiksberg, Professor, Jørgen Eilenberg, 2330 2024

DTU Fødevareinstituttet, 2860, Søborg, Afdelingschef, Dorte Lau Baggesen, 2547 7848

Proti-Farm R&D, Ermelo, Holland, Research Engineer Entomology, Natasja Gianotten, +31 650 98 64 36

Novozymes, 2880, Bagsværd, Senior Science Manager, Kirk Matthew Schnorr, 3077 7321

Hannemann Engineering, 6400, Sønderborg, Direktør, Palle Hannemann, 2629 8442

Ausumgaard, 7560, Hjerm, Ejer, Kristian Lundgaard-Karlshøj, 2395 6511

ScrapTrans, 7190, Billund, Direktør, Søren Christensen, 2398 0887

Agro Korn, 6920, Videbæk, Technical Sales Manager, Aloys Laue, 4168 9446

DryingMate, 8260, Viby J, Direktør, Ebbe Nørgaard, 2075 5620

Om partnerne

Teknologisk Institut varetager projektledelsen og deltager med flere af Instituttets centre, som udfører fagligt arbejde inden for hele insektværdikæden i inVALUABLE. Herunder for eksempel udvikling af insekt-fodersubstrat, automatisering og monitering af produktion, processering af foder til såvel insekter som af insekter til foder og fødevarer samt udvikling af funktionelle fødevareingredienser fra insekter.  

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab gennemfører forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd inden for husdyrproduktion med fokus på anvendelsesorienteret forskning i og dokumentation af bæredygtigt proteinfoder til svin i inVALUABLE.  Resultaterne fra ernæringsforsøg med svin vil ligeledes danne grundlag for vurdering af insekternes potentiale som menneskeføde.

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) indgår i projektet med forskningsgrupper fra tre institutter: Plante- og Miljøvidenskab, Idræt og Ernæring samt Fødevarevidenskab. SCIENCE forventer at bidrage med fundamental viden inden for bl.a. insektsygdomme, human ernæring samt forbrugeradfærd og fødevareudvikling og udfører allerede forskningsaktiviteter inden for insekter som foder og fødevarer.

DTU Fødevareinstituttet har stor erfaring med forskning i og rådgivning om fødevaresikkerhed i hele værdikæden fra jord til bord. Instituttet fungerer som nationalt referencelaboratorium for de danske fødevaremyndigheder samt deltager jævnligt i rådgivningsfora for de europæiske myndigheder. Disse kompetencer vil være fremmende for en sikker implementering af insekter i fødekæden.

Proti-Farm R&D er placeret i Holland og er en internationalt førende insektproducent med knap 40 års erfaring. Proti-Farm R&D udfører udviklingsopgaver under Proti-Farm-gruppen, som producerer og markedsfører forskellige spiselige insekter til fødevareindustrien. Melormeproduktionen er i proces med at blive opskaleret til et semiindustrielt niveau, som forventes at kunne realiseres gennem inVALUABLE.

Novozymes er verdens største leverandør af industrielle enzymer og mikrobiel teknologi. Novozymes er drevet af innovation og arbejder konstant indenfor områder med en lovende fremtid, som fx fødevare- og foderingredienser. Med deres bioinnovation kan Novozymes fx muliggøre højere udbytte i landbruget, tøjvask ved lavere temperaturer, energibesparelser i fremstillingsprocesser og fornybare brændstoffer.

Hannemann Engineering beskæftiger sig hovedsageligt med mekanisk håndterings- og automationsudstyr til industrien. Kernekompetencerne er modulérbar håndteringsmekanik og mekanisk konstruktion. Virksomheden forventer gennem inVALUABLE at kunne bidrage med innovativ mangfoldighed med hensyn til at udvikle skræddersyede automationsløsninger til insektindustrien.

Ausumgaard arbejder på at kunne restaurere og indrette de gamle driftsbygninger, så de kan danne en ramme om produktion, uddannelse og oplevelser inden for fødevarefeltet. Det er vores ambition, gennem samarbejde med inVALUABLE-konsortiet, at etablere dansk insektproduktion til fødevarer.

ScrapTrans er specialiseret i genanvendelse af rest- og spildprodukter fra levnedsmiddelindustrien med afsætning som nyt foder til animalsk produktion. Inden for de seneste par år har ScrapTrans sammen med Teknologisk Institut været involveret i udvikling af foder til melorme og håber gennem inVALUABLE at kunne videreføre dette arbejde med sigte mod at kunne lancere en vifte af kommercielle insekt-foderprodukter.

Agro Korn er en del af britiske AB Agri Ltd., som er førende globalt inden for levering og udvikling til landbrugsindustrien. Virksomheden udvikler og forædler konstant produkter til højtydende avlsdyr for at tilsikre den bedste trivsel hos dyrene og en sund økonomi for landmanden. Virksomheden håber gennem inVALUABLE fremadrettet at kunne tilbyde højkvalitets-foderprodukter til produktionsdyr baseret på insekter.

DryingMate udvikler skræddersyede og energieffektive tørringsanlæg til industrivirksomheder. Tørreprocesser er bl.a. kendetegnede ved høj sikkerhed, produktkvalitet og lave energiomkostninger. Virksomheden forventer at kunne bidrage i inVALUABLE med kosteffektiv tørring af biomasser til/af insekter til foder og fødevarer.