40.000 orme flytter ind i robotinnovationshallen

Francois  Picard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 92.

40.000 orme flytter ind i robotinnovationshallen

Verdens befolkningstal er med hastige skridt på vej mod ni milliarder mennesker. Det kræver mere mad. Meget mere mad.

Et nyt projekt skal undersøge, hvordan en automatiseret produktion af melorme kan bidrage til at løse ovenstående udfordring. (De insektforskrækkede kan med det samme ånde lettet op, da ormene i første omgang er tiltænkt at fungere som foder til dyr.)

- Planen er, at vi vil designe automatiserede faciliteter til masseproduktion af melorme, hvor vi vil implementere vision-algoritmer til at monitorere ormenes helbred og modenhed, siger konsulent og visionekspert Francois Picard fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Hvorfor så lige orme? Insekter - og i dette tilfælde melorme - kan omdanne vegetabilsk affald fra fødevareproduktion til værdifulde proteiner, som kan bruges som foder til dyr eller mad til mennesker. Insektlandbrug har desuden den fordel, at man producerer med minimale ressourcer via lavt forbrug af vand og land, lav udledning af drivhusgasser og en meget høj foderkonverteringsrate (FCR).

- Sammenlignet med konventionelle dyrebesætninger er melormeproduktion i øjeblikket arbejdskrævende, så en automation af produktionen vil have åbenlyse omkostningsfordele. Formålet med SUSMEAL-projektet er at udvikle en omkostningseffektiv masseproduktion ved at bruge billigere og bæredygtig foder kombineret med højniveauautomation af insektproduktionssystemet, understreger Francois Picard.

FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, forventer, at efterspørgslen efter animalsk protein vil stige med 70 procent frem mod 2050. Derfor er der globalt set behov for at udnytte de eksisterende råvarer og restprodukter bedre.

- Den stigende pris på animalsk protein samt fokus på bæredygtighed vil gøre det rentabelt at udvikle insektproduktion i Danmark. Der skal skabes mere værdi på baggrund af det tilgængelige råvaregrundlag, og der er globalt set behov for at udnytte restprodukter fra bl.a. fødevareproduktionen - for eksempel gennem bearbejdning med insekter, slutter biolog og konsulent Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Instituts Center for Kemi- og Bioteknik.

Tryk på den røde play-knap i ovenstående videoafspiller og mød de 40.000 nye beboere i robotinnovationshallen.

Forskningsprojektet SUSMEAL er et dansk-hollandsk samarbejde mellem Proti-Farm, Hannemann Engineering og Teknologisk Institut - projektet udføres under Eurostars-programmet og er med-finansieret af InnovationsFonden, det hollandske agentur for innovation (RVO) og EU-Kommissionen.

Eurostars