’Et kig ind i fremtiden’ – skal vi fremover have leveret flere varer i ydertimerne til byerne?

Betina  Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Transport og logistik

’Et kig ind i fremtiden’ – skal vi fremover have leveret flere varer i ydertimerne til byerne?

Teknologisk Institut har sammen med konsulenthuset Incentive og en række virksomheder kigget på mulighederne for i højere grad end i dag, at udnytte flere af døgnets timer til distribution af gods – og dermed få flere lastbiler væk fra byerne i myldretiden.
Et fremtidsscenario kunne være. ”Om få år vil de fleste lastbiler være ude af byen i myldretiden.” For der er en gevinst at hente ikke blot for distributørerne, men også for samfundet og forbrugerne.

Forbud og naboklager over støjgener er de væsentligste forhindringer for distribution i de sene timer – men ikke desto mindre er distribution i ydertimerne kommet for at blive, vurderer sektionsleder og chefkonsulent Finn Zoëga, Teknologisk Institut. Han henviser til en netop afholdt konference om Innovativ distribution, hvor de nyeste resultater fra et par store demonstrationsprojekter om distribution af gods i ydertimerne blev præsenteret og diskuteret af forskellige aktører inden for transportsektoren. 

- Selvom demonstrationsprojekter med blandt andre Sanistaal, Carlsberg og Schulstad har vist, at det ikke er problemfrit at komme i gang med at sprede distributionen ud over døgnets 24 timer, så er distribution i ydertimerne kommet for at blive. Det viser eksemplerne med de virksomheder, butikker og grossister, der har vist vejen til en innovativ og mere bæredygtig distribution, udtaler Finn Zoëga og fortsætter: Hvad der til at begynde med var en afprøvning af nye kørselstider og brug af støjsvag teknologi er nu et ønske om og en vilje til at bibeholde den nye model for en omlagt distribution, fordi de praktiske erfaringer har vist, at det hænger sammen også forretningsmæssigt for virksomhederne.

Lastbiler på vejen i ydertimerne er godt for alle
Flere af de viste eksempler peger på, at hvis det lykkes at få lastbilerne væk fra byerne i myldretiden, så opnår vi alle en bedre fremkommelighed, en bedre trafiksikkerhed og en mindre udledning af partikler og CO2. Distributørerne kan nå at bringe flere varer ud, spare på brændstoffet og tilbyde chaufførerne en mindre stresset hverdag.

Ligeledes peges der på, at den stigende trængsel på vejene særligt i dagtimerne, indførelsen af den nye lukkelov og et ændret forbrugsmønster med en tiltagende e-handel har skabt et større behov for at bringe varer og gods ud i flere af døgnets timer.

- I dag giver lukkeloven mulighed for, at man som forbruger kan handle dagligvarer indtil kl. 21.00 eller 22.00 – så det stiller krav til butikkerne om hele tiden at have friske varer på hylderne. Desuden køber flere og flere privatpersoner varer over Internettet, og disse bestillinger leveres på enkeltadresser via forskellige ordninger. Så der er ved at ske et skred i måden vi som forbrugere handler på i forhold til, hvornår vi forventer at kunne få adgang til varerne – og i kombination med, at der er udsigt til endnu flere køretøjer og mere trængsel på vejene fremover, giver dette også et ændret billede af behovet for innovative distributionsløsninger, siger Finn Zoëga.

Men der er en del, som skal gøres, før lastbilerne kan komme så godt som væk fra vejene i byerne i myldretiden var en af konklusionerne fra konferencen ’Innovativ distribution’.

Erfaringerne med at omlægge distributionen til ydertimerne viser, at det som distributør er vigtigt at forberede sig godt og grundigt og få skabt en god dialog med alle parter, herunder med kommuner, butikker og naboer samt ikke mindst chaufførerne, der skal involveres, uddannes og huske en ændret adfærd fx at slå bakalarmen fra, ikke at snakke i mobiltelefon udenfor ved af- og pålæsning og heller ikke høre radio på fuld styrke med åben dør foran butikken, påpeges det fra Schulstads, der er en af aktørerne i DYT og 24T projekterne. Her vurderes det, at den væsentligste barriere i forhold til at køre i ydertimerne er klager over støj og lovgivningen om støjgrænser ved kørsel i ydertimerne. Derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvad man skal investere i af støjsvagt udstyr, og hvordan man på forkant kan sikre sig, at hele det valgte set-up med bemanding, ruter, tider og teknologi virker efter hensigten.

På udstillingen i forbindelse med konferencen blev der vist flere eksempler på støjsvagt udstyr og dette gav anledning fra flere sider til at drøfte om der kunne være behov for en certificeringsordning a la den hollandske Peak – certificering, som gør det muligt for kommuner og aktører at sikre sig for en forretningsmæssig løsning ved en evt. omlægning.

Et behov for standardisering synes at være udtalt, så man ikke kommer i en situation som virksomhed, at kommuner eller regioner stiller forskellige krav i forbindelse med en omlægning af distributionssystemer, siger Finn Zoëga, der samtidig tilføjer at en certificeringsordning a la Peak kunne være vejen, men at man nok også skal sikre sig, at en sådan ordning tager sit udgangspunkt i, at handel og logistik i dag sker internationalt, og at man derfor som minimum bør sikre sig løsninger, der kan dække Europa.

På den baggrund konkluderes, at det vil være et løft for hele branchen og bestræbelserne på at omlægge distributionen til ydertimerne, hvis der kommer en europæisk certificeringsordning af støjsvagt materiel til brug ved distribution. Herved kan alle – både kommune og butik/virksomhed – vide sig sikker på, at en ændring som at bringe varer ud i ydertimerne underkastes ensartede bedømmelseskriterier.

Transportens Innovationsnetværk har tidligere sammen med Teknologisk Institut afhold konferencer og workshops under temaet ’Citylogistik’, hvor den hollandske Peak - certificeringsordning har været gennemgået.