Afklaring af krav og forventninger til betonvarer

Jack Anderson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 52.

Afklaring af krav og forventninger til betonvarer

Den gradvise udfasning af de danske standarder for betonvarer (DS 400-serien) i sidste årti og overgangen til de fælleseuropæiske standarder har stor betydning for både rådgivere, entreprenører og producenter af betonvarer. Eksempelvis skal rådgivere være opmærksomme på, at en henvisning til en fælleseuropæisk standard langt fra altid er en entydig og tilstrækkelig kravspecifikation, der modsvarer de forventninger, der måtte være til betonvaren. 

Derfor er der behov for at afklare krav og forventninger til betonvarerne forud for projektet, for at skabe tryghed for alle byggeriets parter samt for at skabe et godt udgangspunkt for klarhed i kommunikationen. Dette kan Teknologisk Institut være behjælpelig med.

Fælleseuropæiske standarder og så alligevel ikke… 

Flere af de fælleseuropæiske standarder giver valgfrihed mellem flere klasser og prøvningsmetoder og på det tidspunkt, hvor standarderne blev godkendt, var det ikke i alle tilfælde muligt at opnå fuld enighed om alle kravene i CEN-medlemmernes eksisterende nationale specifikationer. Standarderne indeholder derfor kun de krav og dertil hørende prøvningsmetoder, der kunne opnås enighed om.

Desuden er ikke alle komponenter, der indgår i danske afløbs- og afvandingsprojekter, omfattet af de fælleseuropæiske standarder.

Som en konsekvens af ovennævnte er der supplerende nationale standarder for såvel komponenter til afløbs- og afvandingsprodukter som for betonbelægningsprodukter, og disse udgør så, sammen med de fælleseuropæiske standarder, det samlede grundlag for produktion og kontrol af disse produkter.

Betonvarer – hvad dækker det?

Betonvarer dækker en bred vifte af meget forskellige produkttyper som:

 • Betonbelægningsprodukter som fliser, belægningssten og kantsten til meget forskellige anvendelsesområder - fra belægningssystemer til industriarealer med meget tung trafik og til have- og gademiljøer, hvor der stilles store æstetiske krav.
 • Betonafløbsprodukter omfattende komponenter som rør, brønde, dæksler og bygværker til opbygning af spilde- og regnvandssystemer.
 • Letklinkerblokke som kan anvendes til stort set alt muret byggeri.
 • Udstøbningsblokke som anvendes til mange bygningsdele, som fx fundamenter og sokler, kældertrapper, lyskasser, kældervægge, støttemure samt til indvendige og udvendige vægge.
 • Betontagsten - en meget benyttet tagsten på danske tage.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med

 • Rådgivning – give et overblik over standarderne og de særlige danske krav.
 • Hjælp til valg af de ”rigtige” belægninger til den specifikke anvendelse.
 • Afklare spørgsmål om standarderne og vejlede omkring udbudsformuleringer.
 • At udarbejde og implementere kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med fx CE-mærkning og/eller certificering.
 • Bistand i forbindelse med skadesanalyse.
 • Skræddersyede og virksomhedstilpassede kurser.
 • Udføre prøvning af alle typer af betonvarer.