Ambu vil genanvende blød PVC til nye produkter

Peter  Sommer-Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 09.

Plast - AMBU - case

Ambu vil genanvende blød PVC til nye produkter

Teknologisk Institut har udarbejdet 4 rapporter om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af interview med direktører og ledere fra 600 danske virksomheder. Undersøgelsen stiller skarpt på danske virksomheders kendskab til de 17 verdensmål og undersøger, i hvilket omfang og hvordan danske virksomheder arbejder med verdensmålene. Som en del af rapporterne har vi zoomet ind på 11 cases, hvor virksomhederne fortæller om deres arbejde med verdensmålene og bæredygtighed:

Ambu har deltaget i et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvor formålet var at udvikle et helhedsorienteret genanvendelsessystem af deres produkter. Projektets deltagere var Teknologisk Institut, Ambu A/S, Plastindustrien Danmark, Region Hovedstaden, Glostrup Hospital og Gibo Plast A/S. Projektet startede i 2016 og sluttede i 2019.

Ambu, der udvikler og producerer hospitalsudstyr, har igennem længere tid arbejdet strategisk med Corporate Social Responsibility (CSR) og er det seneste år begyndt at arbejde struktureret med de 17 Verdensmål. Specifikt fokuserer Ambu på:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion.

De vil blandt andet igennem partnerskaber, såsom MUDP-projekter, udvikle en mere bæredygtig affaldshåndtering af deres engangsprodukter, hvor de arbejder henimod genanvendelse og en take-back-ordning – i første omgang med fokus på deres anæstesimasker. Ambus anæstesimaske, som patienten får over næse og mund under bedøvelse, består udelukkende af blød PVC. Blød PVC er den største materialefraktion på hospitalerne, og cirka 40 % af hospitalers engangsprodukter består af denne plasttype.

Der er derfor et stort potentiale i at fokusere på netop denne fraktion. Blød PVC Holm Olsen fra Teknologisk Institut, Mette Skriver fra Rigshospitalet Glostrup og mig fra Ambu. I samarbejdet har hver aktør spillet ind med sine spidskompetencer:
Mette Skriver om hvordan produktet bruges og kan indsamles på hospitalerne, Peter Sommer og Mark Holk om hvordan blød PVC kan genanvendes, og Ambu om hvordan det genanvendte materiale kan tænkes ind i Ambus produkter, samt hvordan vi i fremtiden kan designe vores produkter, så vi kan øge muligheden for genanvendelse. I samarbejdet har vi dermed kunne arbejde med hele genanvendelsescirklen.

Dette projekt har åbnet op for, at Ambu kan arbejde målrettet med Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. I kraft af at Ambus produkter kun bruges én gang, inden de smides ud, er det et ressourcekrævende produkt. Og det vil Ambu gerne ændre, så materialernes levetid forlænges. Annette Bitz, Head of Biosafety ved Ambu, fortæller: har tidligere ikke været mulig at genanvende, men nu er der gode betingelser for at genanvende medicinsk udstyr af blød PVC. Specialist ved Teknologisk Institut, Mark Holm Olsen fortæller:

- PVC fra medicinsk udstyr er af meget høj kvalitet, og der er meget strenge krav til dokumentation af indholdsstoffer, hvilket gør denne fraktion særligt interessant, når det kommer til genanvendelse. Målet med projektet er at demonstrere genanvendelsen af blød PVC til nye produkter af høj værdi. Dette vil være med til at bringe medicinsk udstyr ind på genanvendelsesområdet, så det kan indgå i den cirkulære økonomi.

I MUDP-projektet ”Sikker og effektiv genanvendelse af blød PVC fra medicinsk udstyr ved miljøvenlig superkritisk kuldioxid (scCO2) teknologi” har Ambu samarbejdet med blandt andet Teknologisk Instituts Plast og Emballage Center, Plastindustrien Danmark og Region Hovedstaden. Gennem projektet blev der gennemført et pilotforsøg, hvor partnerne indsamlede og genanvendte anæstesimasker fra Rigshospitalet Glostrup for derefter at undersøge, om materialet kunne bruges til nye højværdiprodukter. Her blev teknologien superkritisk kuldioxid anvendt til at udvaske blødgørere og additiver, hvorved man ender op med hård PVC.

Annette Bitz, Head of Biosafety ved Ambu, fortæller om projektsamarbejdet:

- Fra hver aktør har der været faste kontaktpersoner tilknyttet projektet; Peter Sommer-Larsen og Mark Holm Olsen.

- I Ambu vil vi gerne tage ansvar for, at vores produktion samt bortskaffelsen af vores produkter er så skånsom for miljøet som muligt. Vi vil derfor arbejde på, at plast fra vores produkter kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi, så vores produkters miljøbelastning reduceres markant. Dette projekt har gjort det muligt for os at komme nærmere dette mål, og det har også resulteret i en designguide til vores udviklere, så de kan designe fremtidige produkter, der i højere grad er egnet til genanvendelse. På sigt vil vi gerne kunne tilbyde vores kunder en take-back-ordning, som muliggør genanvendelse af materialerne fra produkterne.

Læs også om andre eksempler på virksomheders arbejde med verdensmål