Anvendelse af samfyringsasker til betonfremstilling

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Anvendelse af samfyringsasker til betonfremstilling

Teknologisk Institut har i en årrække hjulpet de danske kraftværker med at dokumentere, at flyveasker fra samfyring af kul med biomasse eller andre ikke-fossile brændstoffer kan anvendes til betonfremstilling på lige fod med den traditionelle flyveaske fra ren kulfyring.

Flyveaskepartikler set i skanning elektron mikroskop

Fly ash particles seen in scanning electron microscope
Flyveaskepartikler set i skanning elektron mikroskop – til venstre ses partiklerne ”fritliggende” og til højre ses et snit igennem partiklerne.

Flyveaske er udbredt anvendt til betonfremstilling i Danmark. Formelt set har anvendelsen af samfyringsasker været tilladt siden seneste revision af den europæiske standard for flyveaske – EN 450-1, der udkom i 2005. Forbrænding af ikke-fossile brændstoffer er CO2 neutral og derfor interessant ud fra et miljømæssigt synspunkt. De forskellige siddende danske regeringer har derfor udtrykt stadigt stigende ønske om samfyring på de store danske kraftværker. Imidlertid er samfyring kun interessant, såfremt flyveasken stadig har en kvalitet, som gør, at den kan afsættes på traditionel vis til cement- og betonfremstilling, og f.eks. ikke skal opbevares på kontrolleret deponi.

Til dokumentation af samfyringsaskers egnethed til betonfremstilling har Teknologisk Institut udarbejdet et prøvningsprogram, der omfatter bestemmelse af askernes kemiske og fysiske egenskaber samt bestemmelse af friske og hærdnede egenskaber for udvalgte betoner med flyveaske. Resultaterne for den enkelte samfyringsaske bliver samlet i en rapport, som efterfølgende evalueres i en følgegruppe bestående af repræsentanter for kraftværkerne, betonindustrien og Teknologisk Institut.

- ”Samarbejdet med Teknologisk Institut giver os sikkerhed for, at de samfyringsasker, vi planlægger at levere, vil være af tilfredsstillende kvalitet såvel i forhold til den daglige anvendelse hos vores kunder (betonproducenterne), som i forhold til betonholdbarhed og fremtidige miljøbelastninger fra flyveaskebeton”, udtaler Nicolai Bech, Emineral A/S.  

Efter indledende dokumentation hos Teknologisk Institut har flyveaske fra samfyring af kul med halm været produceret på Studstrupværket ved Århus i mere end tre år. Andre typer af samfyring har været undersøgt bl.a. på Avedøreværket, men har endnu ikke udmøntet sig i vedvarende produktion.

Nicolai Bech, Emineral A/S mener, at ”med det øgede fokus på at begrænse miljøbelastninger og specielt CO2-emissioner forventer vi, at samfyring af kul med andre materialer vil blive endnu mere udbredt i fremtiden. Vi vil derfor i de kommende år fortsætte det tætte samarbejde med Teknologisk Institut omkring dokumentationen af askernes anvendelighed til betonfremstilling”.