Anvisning om permeable belægninger

Ole Grann Andersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 09.

Barn på legeplads

Anvisning om permeable belægninger

Projektstart januar 2019. Afslutning februar 2020.

Baggrund for projektet
De seneste år er der kommet mange nye LAR-anlæg i Danmark (lokal afledning eller anvendelse af regnvand). Ofte tænkes der i grønne løsninger som fx vejbede og grøfter.

Byens veje udgør imidlertid mindst 1/3 af de samlede, befæstede arealer, og det er derfor oplagt at benytte sig af muligheden for at anvende dette areal til håndtering af regnvand gennem brugen af permeable belægninger.

Ved at forsinke, fordampe, opmagasinere, transportere og evt. nedsive regnvandet, kan brugen af permeable belægninger være med til at begrænse omfanget af oversvømmelser i byens boliger og oversvømmede veje. Dermed er de permeable belægninger medvirkende til at bevare trafikanters fremkommelighed i tilfælde af ekstreme regnhændelser.

Teknologisk Institut ønsker derfor at udarbejde en ny anvisning, som beskriver, hvordan effektive og holdbare permeable vejbelægninger etableres og vedligeholdes. Anvisningen, som vil være en simpel og funktionel ”best practice” for permeable belægninger, kan bl.a. indeholde:

  • Lovgivning, herunder vejregler om klimaveje, normer for danske anlægsgartnere mv.
  • Hvilke forundersøgelser skal der foretages forud for etableringen af permeable belægninger
  • Hvilke funktionskrav kan der stilles til permeable belægninger, herunder opbygning af belægningerne
  • Hvordan dimensionerer man permeable belægninger
  • Hvordan tester man et etableret anlæg for dets funktion ved forskellige regnhændelser
  • Hvordan udføres drift og vedligehold af permeable belægninger for at sikre funktionaliteten
  • Konkrete cases

Formål med projektet
Projektets formål er, at udarbejde en Vej- og Rørcenteranvisning med titlen: ”Design, projektering, dimensionering samt drift og vedligehold af permeable belægninger”.

Aktiviteter
Der afholdes 3 møder, hvor alle aktørerne inviteres. Alle 3 møder fungerer i praksis som erfaringsworkshop’s mellem vand- og vejfolk, da vi udveksler erfaringer med permeable belægninger. Møderne omfatter:

  • Opstartsmøde til at definere projektet: Hvad skal anvisningen indeholde og hvad skal der  udarbejdes (hjemmeside, app, film, pressemeddelelse, andet?)
  • Midtvejsmøde, hvor 1. udkast af ny anvisning præsenteres og hvor aktørerne giver tilbagemelding
  • Afslutningsmøde, hvor 2. udkast (og forventeligt endelige produkt) diskuteres og evalueres

Finansiering
Crowd-sourcing projekt. Brancheforeinger, Kommuner, forsyninger, entreprenører, producenter, rådgivere, arkitekter samt vidensinstitutioner inviteres til at deltage i projektet. Hver deltager finansierer kr. 25.000.

Det er stadig muligt at deltage i projektet! Hvis I er interesserede i at høre nærmere, så skriv til Ole på olan@teknologisk.dk