Beton har miljøfordele i forhold til de lette byggematerialer

Claus  Pade

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 83.

Beton har miljøfordele i forhold til de lette byggematerialer

Betoncentret ved Teknologisk Institut har hjulpet Letbetonelementgruppen under Dansk Beton med at dokumentere letklinkerbetons miljøfordele i byggeriet. Beton har generelt en god evne til at lagre energi pga. dets vægt. Denne evne kan udnyttes til at reducere energiforbrug til opvarmning, afkøling og ventilation gennem en bygnings levetid.   

Som et delresultat af et 3-årigt projekt i samarbejde mellem Teknologisk Institut og den danske betonbranche blev der i 2006-2007 udarbejdet en rapport omkring betons indbyggede varmeakkumuleringsevne. Når beton anvendes i byggeriet kan det medføre en væsentlig energireduktion i bygningens drift. Dette skyldes, at betonen udligner temperatursvingninger mellem dag og nat og især under sommerbetingelser kan man på denne måde reducere overtemperaturer og behovet for køling. Ovennævnte rapport, som er udgivet af Miljøstyrelsen, kan findes på Betoncentrets hjemmeside, eller ved henvendelse til Teknologisk Institut.

Som en opfølgning på Miljøstyrelsesrapporten blev Betoncentret i 2007 bedt om at illustrere effekten af letklinkerbetonelementer anvendt som indvendige vægge i et normalt etplanshus set i forhold til lette byggematerialer til samme formål (gipspladevægge på træskelet). Undersøgelsen viser, at selvom letbetonløsningen starter med et efterslæb i form af en højere CO2 belastning til atmosfæren i forbindelse med opførelsesfasen så vil de tunge materialer vinde på den lange bane i kraft af varmeakkumuleringsevnen beskrevet ovenfor. Efter 10-20 års drift vil de lette byggematerialers totale CO2 udledning således overhale letbetonløsningen og dette vil fortsætte i hele bygningens levetid. Undersøgelsen medvirker til at illustrere betydningen af at medtage hele livscyklus i denne type miljøsammenligninger.

- Teknologisk Institut hjalp os med at argumentere for letbetonelementers miljømæssige fordele og mane ukorrekte miljømyter i jorden, udtaler teknisk chef Erik Fredborg, Expan A/S og medlem af letbetonelementgruppen. Han vurderer, at dette kan medvirke til, at arkitekter og bygherrer får øjnene op for de tunge byggematerialer til miljørigtigt byggeri.

Hele undersøgelsen er frit tilgængelig fra letbetonelementgruppens hjemmeside via www.DanskBeton.dk.