Big data og sensorer skal skabe bedre slam

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Slam

Big data og sensorer skal skabe bedre slam

Avanceret kamerateknologi fra fødevareindustrien skal optimere behandlingen af slam fra spildevandsanlæg, hvor målet er billigere og mere miljørigtig behandling af slammet.

Nu skal en af de sidste processer i rensningen af spildevand automatiseres. Et nyt projekt skal udvikle ny teknologi som med big data, sensorer og avanceret kamerateknologi skal reducere udgifterne til at håndtere slam på renseanlæg og reducere den samlede miljøpåvirkning fra renseanlæggene.

- Målet er at kunne trække mere vand ud af slammet med mindre kemi. Derved bliver driftsomkostningerne mindre, når slammet skal afsættes til de landmænd, som udbringer slammet på deres marker som gødning, siger projektleder Niels Kjeldgaard, Energi Viborg Vand A/S.

Med projektet Rethink sludge – optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi vil forskerne automatisere behandlingen af slam med styring med kamerateknologi, som oprindeligt er udviklet til fødevareindustrien. Billederne fra kameraerne skal sammen med sensorer kombineres med big data og analysere og målrettet styre processen med at adskille vand og slam fra spildevandet.

- Målet er, at kameraet skal erstatte det menneskelige øje og fuldautomatisere afvandingen. Omkostninger til slamhåndtering udgør en stor del af de samlede driftsudgifter på et renseanlæg, men på trods af dette er slamafvandingen i dag ikke styret af avancerede målere, som resten af renseanlægget, siger senior projektleder Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut.

Teknologien skal testes på Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb og Hedensted Renseanlæg. Ud over Energi Viborg Vand og Hedensted Spildevand deltager Aalborg Universitet, som skal inddrage den nyeste forskning omkring slamafvanding og Teknologisk Institut skal sikre at den nyeste forskning vil virke med online styringen. Selve teknologien på renseanlæggene skal udvikles af Hjortkær Maskinfabrik.

AAUC slam

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab er specialiseret i at undersøge slam og dets egenskaber.

Projektet er støttet af VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram. VUDP er etableret med det formål, at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

Yderligere oplysninger

Sektionsleder Lotte Bjerrum Friis-Holm, mobil 7220 1837, mail: lbfh@teknologisk.dk 
Projektleder Niels Kjeldgaard, Energi Viborg Vand A/S, mobil 2055 5688, mail: nk@energiviborg.dk.