Biocider - Kontrol og Stabilitetsstudier

Sine Abraham Johannesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 83.

Biocider

Biocider - Kontrol og Stabilitetsstudier

Biocidholdige produkter er underlagt fælleseuropæisk lovgivning. Dette betyder at alle produkter indeholdende aktivstoffer, som er listet af det europæiske kemikalieagentur (ECHA), skal godkendes før de kan markedsføres. For at opnå godkendelse stilles en række datakrav som er beskrevet i biocidforordningen (BPR).

Datakravene omfatter blandt andet fysisk-kemiske test, og test af produktets tekniske egenskaber. Disse test kan i nogle tilfælde følge FAO manualen på baggrund af formuleringstypen af produktet. I andre tilfælde udvælges test på baggrund af produktets specifikationer.

Der stilles ligeledes krav til produktets lagerstabilitet. Test af forskellige parametre skal påvise en lagerstabilitet på minimum 2 år. Dette gælder indholdet af aktivstoffet, samt andre fysisk-kemiske og tekniske egenskaber af produktet.

Til kvantificering af formulerede aktivstoffer stilles krav til analysemetoden. Anvendte analysemetoder skal leve op til kravene for linearitet, specificitet, genfinding og præcision, som er beskrevet i biocidreguleringen med henvisning til SANCO 3030/99 rev. 4.

Analyser og test udføres i Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium i henhold til den internationale standard ISO 17025

For formuleringer af produkttypen PT 1-5, er effektivitetstest iht. EN-standarder påkrævet, se link:  


Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 

Case