Bioforædling i landdistrikterne skal gøre reststoffer til råstoffer

Angelica  Tamayo Tenorio

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 65.

Biosolutions - Brilian

Bioforædling i landdistrikterne skal gøre reststoffer til råstoffer

Pressemeddelelse publiceret den 9. januar 2024.

Med EU-projektet BRILIAN bliver landbrugsrester omdannet til værdifulde råstoffer, hvilket kan bidrage til økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Den biobaserede økonomi, hvor restprodukter fra høstafgrøder bliver udnyttet som nye råstoffer af højere værdi end det, de udnyttes til i dag, kan give landdistrikter et økonomisk boost. Det er tanken bag EU-projektet BRILIAN, som i Danmark, Spanien og Italien skal undersøge, hvordan man kan skabe nye råstoffer af høj værdi ud fra eksisterende restprodukter fra landbruget.  

Landdistrikterne udgør 80 procent af landarealet i EU og huser 137 mio. indbyggere. Derfor betragtes landområderne i EU som uundværlige i udviklingen af nye biobaserede værdikæder og som led i den grønne omstilling.

- Projektet er skabt for at udvide forretningsmodellen for primær- og fødevareproducenterne. Vi skal undersøge, hvordan man med moderne teknologi kan udvikle det, der i dag er restprodukter fra agri- og industrielproduktionen til nye biologiske råstoffer af højere værdi end i dag, siger sektionsleder Angelica Tamayo Tenorio, Teknologisk Institut.

Biobaserede værdikæder

I BRILIAN skal eksperter i samarbejde med landbruget og dets samarbejdspartnere udvikle nye værdikæder ud fra råmaterialer som oliefrø-afgrøderne kardon, saflor og solsikker i Italien, kartofler i Spanien og raps i Danmark. Tanken er, at BRILIANs resultater skal implementeres i BioEast regionen – en række lande fra den østlige del af EU - som en del af The BioEast initiative, og dermed er forhåbningen at skabe flere arbejdspladser, bedre økonomi og større og bedre udnyttelse af naturens ressourcer.

Danske landmænd producerer 400.000 tons raps årligt, som bliver presset, så der udvindes rapsolie. I dag benyttes restproduktet, pressekagen, til dyrefoder. I BRILIAN skal man benytte en proces, udviklet af Teknologisk Institut, til at udvinde et proteinprodukt, som kan videreforarbejdes til vegansk protein til fødevarer og proteinbinder i lim og dermed få et højere liv i bioøkonomien.  

Proteinudvinding fra rapskage

Den danske del af projektet er baseret på Pro-Enrich, et afsluttet EU-projekt, koordineret af Teknologisk Institut. BRILIAN skal udvikle videre på proteinudvinding fra rapskage. Forskellige biomasse-fraktioneringsteknologier vil blive brugt, såsom dekantering og filtrering.

Bioprocesseringsteknologier, herunder bioraffinering, er metoder, der bruges til at opdele biomasse i forskellige komponenter eller fraktioner. Disse teknologier gør det muligt at adskille biomassen i forskellige dele.

Formålet med biomasse-fraktionering er at udnytte de enkelte delkomponenter i biomassen til forskellige formål. Disse teknologier spiller en vigtig rolle i udviklingen af bæredygtige og effektive metoder til udnyttelse af biomasse som en ressource til produktion af forskellige ingredienser, produkter og energi.

Fødevaregodkendte pilotanlæg

Den videre procesudvikling skal foregå i Teknologisk Instituts Biosolutions Technology Center. Der er Instituttets fødevaregodkendte pilotanlæg til bioprocessering i Taastrup.

I projektet skal Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, stå for kontakten til danske landmænd, og i projektet indsamles pressekagen fra raps-olieproduktionen.

- Proteinproduktet har basalt set en højere værdi, og derfor bør det kunne give landmændene en højere pris. Hvis vi i det lange løb kan skabe merværdi ud af landmændenes produkter, kan de få en højere pris for deres raps, og det kan derved gavne producenterne økonomisk på lang sigt, siger direktør Ingolf Nielsen, DLG Food Oil.

Ud over Teknologisk Institut og DLG deltager Food & Bio Cluster Denmark i den danske del af BRILIAN.

Bæredygtige forretningsmodeller

Food & Bio Cluster Denmark skal i BRILIAN-projektet arbejde med markedsanalyser og analyser af landbrugets forsyningskæder og logistik.

- Vi ser udviklingen af bæredygtige cirkulære forretningsmodeller for kaskadeudnyttelse af bioressourcer som helt centrale for fremtidens landbrugsproduktion og dermed for værdiskabelsen i landområderne, siger Senior Innovation Manager, Signe Værbak, Food & Bio Cluster Denmark.

Kaskadeudnyttelse indebærer at udnytte enkeltdelene i bioressourcer i forskellige produkter eller at benytte bioressourcen, efterhånden som den bevæger sig gennem forskellige stadier af dens livscyklus. Det sigter mod at opnå en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcer ved at sikre, at de udnyttes fuldt ud, før de endelig bortskaffes. Kaskadeudnyttelse kan bidrage til at reducere affald, minimere miljøpåvirkning og øge ressourceeffektiviteten.

BRILIAN er startet i 2023 og slutter i 2027. Der er planlagt forskellige pilotforsøg i løbet af projektets varighed i både Italien, Spanien og Danmark.

BRILIAN-projektet er blevet udarbejdet til at støtte adopteringen af bæredygtige og samarbejdsvillige forretningsmodeller i landområder og lette overgangen til bio-baserede økonomier. Det har som formål at revitalisere disse regioner og fremme bæredygtig økonomisk og social udvikling ved at transformere primærproducenter til aktive spillere i forsyningskæden, i tråd med målene i Den Fælles Landbrugspolitik (CAP), Green Deal, Farm2Fork og Den Europæiske Bioøkonomistrategi.

BRILIAN er et fireårigt projekt med et budget på over seks millioner euro, medfinansieret af Circular Bio-Based Europe (CBE) i forbindelse med det europæiske program for innovation og forskning 'Horizon Europe 2021-2027'. Projektet inkluderer 13 institutter og virksomheder fra seks forskellige lande, herunder Danmark.

Brilian - Grafik

Fakta

Kardon, saflor og solsikker er alle eksempler på oliefrøafgrøder. De er kendt for deres høje olieindhold og bruges ofte til produktion af vegetabilsk olie.

Yderligere oplysninger

Kontakt sektionsleder Angelica Tamayo Tenorio, Teknologisk Institut, mobil 7220 2965, mail: ante@teknologisk.dk.

Brilian logoer