Biogas – 3. Metantab

Sune Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 15.

Rødledning med gas

Biogas – 3. Metantab

England In English

Et vigtigt driftsparamater i ethvert biogasanlæg er, at metan ikke slipper ud af det lukkede system. Ikke desto mindre har en kortlægning vist, at biogasanlæg i gennemsnit mister 2,5 procent af det producerede metan. Det er en dårlig forretning, både økonomisk og klimamæssigt.

Lever dit biogasanlæg op til kravene for metantabsregulering? Hvor meget metan mister dit anlæg – og hvor stor fortjeneste går du glip af? Hvor lækker dit anlæg – og hvordan udbedres det? Det kan Teknologisk Institut hjælpe med at afdække, så du opnår:

 • Opfyldelse af kravene i den nyeste regulering
 • Reduktion af unødvendige omkostninger
 • Øget effektivitet af dit biogasanlæg
 • Miljømæssig gevinst grundet mindsket udledning af drivhusgassen metan

Hvor opstår der metanlækager?

Der kan være flere årsager til metanlækager – dog registrerer vi typisk lækagerne ved:

 • Tryk-/vakuumventiler 
 • Rør- og sensorgennemføringer
 • Flangesamlinger
 • Vandlåse uden væske
 • Overgang mellem dug og betonkant
 • Gasboostere
 • Efterlagertanke uden gasopsamling

Identifikation og udbedring af lækager kan typisk føre til et bedre klimaregnskab og mærkbare besparelser.

Adskillige danske biogasanlæg har allerede fået foretaget målinger, hvor størstedelen af anlæggene fik konstateret en eller flere metanlækager. Sune Petersen, konsulent, Teknologisk Institut

Metantabsregulering og egenkontrol

På baggrund af den nye viden om danske biogasanlægs metantab – og som led i landbrugets grønne om stilling – indførte Energistyrelsen pr. 1 januar 2023 nye regler for metantabsregulering af biogasproducerende anlæg.

De nye regler medfører, at biogas- og renseanlæg med biogasproduktion skal have et egenkontrolprogram, samt få gennemført en årlig lækagesøgning af en uafhængig tredjepart fra Energistyrelsens positivliste.

Mangeårig erfaring og state-of-the-art måleudstyr 

Teknologisk Institut har mere end 10 års erfaring med detektion af lækager, måling og kvantificering af punktkilder og rådgivning omkring metantabsforebyggende tiltag.

Vi bruger blandt andet kølet FLIR GFx320 metankamera, som regnes for det mest præcise. Derudover råder vi over laboratoriefaciliteter og måleudstyr til analyse af punktkildemålinger.

Det betyder, at vi både kan foretage pålidelige målinger og kortlægninger og yde værdifuld rådgivning og sparring om, hvordan du kommer lækagerne til livs – til gavn for driftsøkonomi og klima.

Kontakt os og få hjælp til:

 • Rådgivning, udarbejdelse og tilpasning af egenkontrolprogram
 • Lækagesøgning af anlæggets gasbærende komponenter
 • Måling og kvantificering af metantab fra opgraderingsanlæg og gasmotorer (<1% krav)
 • Estimater for metanpotentiale ved udbedringer (feasibility-beregning).
 • Afrapportering af resultater og anbefalinger iht. Energistyrelsens retningslinjer (BEK nr. 1535 af 16/12/2022)

Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at undgå unødige metantab.