Biogas – 7. Sikkerhed - godkendelse og egenkontrol

Jens J. Haugaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 42.

Biogas - ATEX

Biogas – 7. Sikkerhed - godkendelse og egenkontrol

England In English

Sikkerhed er alfa og omega på ethvert biogasanlæg. Teknologisk Institut hjælper danske og udenlandske biogasanlæg med standardiserede kontroller og rådgivning om sikkerhed.

Biogasanlæg er underlagt ATEX-direktiverne

Alle steder, hvor der under drift kan opstå en farlig eksplosiv atmosfære, er underlagt ATEX-direktiverne. Betegnelsen ATEX kommer fra fransk ATmosphère EXplosible. Direktiverne kaldes ofte udstyrsdirektivet (direktiv 2014/34/EU) og brugerdirektivet (direktiv 1999/92/EF).

Udstyrsdirektivet omhandler udstyr og beskyttelsessystemer til eksplosivatmosfære og certificeringen af dette udstyr.

Brugerdirektivet omhandler arbejde i eksplosivatmosfære herunder udarbejdelsen af den lovpligtige ATEX-APV (også kaldet U-APV og eksplosionssikringsdokument).

Biogas, indgang til ATEX-zone         ATEX-symboler 400px

Dør der markerer indgang til ATEX-zone - og eksempler på ATEX-symboler.

Biogasanlæggenes ansvarsområder

Formålet med et biogasanlæg er at omdanne biologisk materiale som husdyrgødning til en brændbar gas – metan. Metan er eksplosiv i den rette blanding med atmosfærisk ilt. Der for er det arbejdsgivers eller anlægsejers ansvar, at arbejdet kan foregå sikkert. Det ansvar indebærer:

  1. De områder (zoner), hvor den eksplosive atmosfære kan optræde under drift, udpeges og defineres.
  2. Det udstyr, som skal opsættes i zonerne, skal være egnet til den pågældende eksplosive gasatmosfære.
  3. Udarbejdelse af en plan for inspektion af anlæg og udstyr i ATEX-zonerne.
  4. Personalet, som arbejder i ATEX-zonerne, skal sikres den rette uddannelse, herunder kendskab til vedligehold.
  5. Indledende inspektion. Ingen anlæg med ATEX-zoner må tages i brug, før den indledende inspektion er fortaget. Inspektionen skal udføres af personer med indgående kendskab til zoneklassifikation, valg af udstyr til ATEX-zoner og udførsel af installationer i ATEX zoner. Personen, der udfører inspektionen må ikke have deltaget i projektet med opførelse af anlægget.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut kan hjælpe med valg af udstyr, zoneklassifikation, love og regler om ATEX, uddannelse af personalet og den indledende inspektion.

Du kan læse mere om vores mange ydelser inden for ATEX på denne side.

Se videoen, hvor vi fortæller om indledende ATEX-inspektion tilsvarende den inspektion, vi foretager på biogasanlæg.

 

Har du spørgsmål om ATEX og sikkerhed på dit biogasanlæg, er du velkommen til at kontakte os.