Biologiske holdbarhedsstudier af byggematerialer - Prøvning af træ og midler

Jonas  Stenbæk

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 39.

Biologisk prøvning

Biologiske holdbarhedsstudier af byggematerialer - Prøvning af træ og midler

Prøvning af træ og midler til beskyttelse af træ

Træ og træbaserede produkter og midler og metoder til at beskytte træ kan testes i Byggeris laboratorium. Markedsføring af et middel til træbeskyttelse kræver i Europa en national godkendelse af de enkelte landes miljømyndigheder både med hensyn til miljøpåvirkning og effektivitet. I Europa er der et fælles sæt retningslinjer for, hvilke prøvningsmetoder man som minimum skal forlange gennemført, for at et produkt kan blive godkendt til en given imprægneringsklasse og risikoklasse. Se metodeliste.

Det fælleseuropæiske normsæt skal følges af alle godkendende myndigheder.

Herudover kan de nationale myndigheder og/eller branchen stille skærpede krav til dokumentation af et produkts effektivitet. I Danmark er myndighedskravene i overensstemmelse med EU’s krav, men brancheorganisationen
Dansk Træbeskyttelse (DTB) følger på visse punkter en skærpelse af disse,
som Nordisk Træbeskyttelses Råd, NTR, har vedtaget.

Vi kan hjælpe med at vælge det rette prøvningsprogram, så produkt/materiale dokumenteres bedst muligt med henblik på senere markedsføring. Vi er til stadighed up-to-date med europæiske og internationale regelsæt og myndighedskrav og har et bredt netværk. Prøvningsprogram tilrettelægge individuelt.

Teknologisk Institut, Byggeri er:

  • Medlem af International Research Group on Wood Preservation, IRG
  • Medlem af CEN-TC 38 standardiseringsgrupper. Deltager aktivt i revision og udvikling af standardmetoder
  • Medlem af og formand for Nordisk Træbeskyttelsesråds Teknikergruppe
  • Rådgiver for Miljøstyrelsen vedrørende godkendelse af produkter til træbeskyttelse

Se yderligere information hos: