Biologiske ressourcer går op i røg

Sune Dowler Nygaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 20.

Bioressourcer

Biologiske ressourcer går op i røg

Størstedelen af forsyningsvirksomhederne brænder bioressourcer af i stedet for at udnytte dem til genbrug og genanvendelse, viser rundspørge.

Størstedelen af de danske forsyningsvirksomheder forventer, at biologiske affaldsressourcer som husholdningsaffald, park- og haveaffald, spildevandsslam og anden biomasse bliver brændt af i stedet for at indgå til genanvendelse som nye råstoffer i fremtidens cirkulære økonomi. Det viser en undersøgelse, hvor Teknologisk Institut har interviewet lederne i danske forsyningsvirksomheder om deres brug af teknologi.

I undersøgelsen, Danske forsyningsselskaber har fokus på ressourcerne – men for meget går op i røg, svarer 72 procent af forsyningsvirksomhederne, der råder over biologiske ressourcer, at de ”i høj grad” eller ”nogen grad”, forventer at deres biologiske ressourcer udnyttes til energiproduktion inden for de næste fire til fem år.

Behov for mere nytænkning
- Når man ser bort fra de biomassefyrede varmeværker, så afslører undersøgelsen, at der er behov for mere nytænkning i forsyningsselskaberne, når det kommer til at udfordre det eksisterende og tage nye teknologier i brug, så der kan komme et langt mere cirkulært brug af biologiske ressourcer, siger direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut.

Forsyningsvirksomhederne leverer strøm, varme og vand til forbrugerne og tager sig af affald og spildevand. Derfor har de en central rolle i den cirkulære økonomi. 84 procent af forsyningsvirksomhederne svarer i undersøgelsen på, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” har fokus på genanvendelse og ressourceudnyttelse. Stort set alle affalds-virksomheder er i en eller anden grad optaget af genanvendelse og udnyttelse af ressourcer.

Nyttige ressourcer
Biologiske ressourcer som fx husholdningsaffald eller spildevandsslam kan indeholde nyttige ressourcer, som potentielt kan genanvendes. Her svarer de adspurgte, at miljølovgivningen, økonomien eller manglende viden er begrænsende faktor for, hvordan man kan udnytte de biologiske ressourcer til genanvendelse. Derfor vurderer forsyningsselskaberne, at produktion af energi indtil videre er det bedste alternativ.

- Det viser, at der er et klart behov for at dokumentere nye anvendelsesmuligheder for biologiske ressourcer, som sikrer en større udnyttelsesgrad og gerne nye forretningsområder med bioressourcer. Selv komplekse – dvs blandede og måske urene - bioressourcer kan bruges til biogasproduktion, hvor Teknologisk Institut har stor erfaring med optimering af biogasanlæg. Biogasproduktion, hvor der dannes methan, har den fordel, at de naturlige næringsstoffer i bioaffaldet bevares og efterfølgende kan bruges som gødningsprodukt.  En anden spændende mulighed er at bruge de biologiske ressourcer til insektproduktion. Flere insekter er i larvestadiet i stand til effektivt at omdanne organiske restprodukter til protein og fedtrige produkter, der efterspørges på verdensmarkedet i stor grad, siger Sune Dowler Nygaard.

Yderligere oplysninger
Direktør Sune Dowler Nygaard, Teknologisk Institut, mobil 7220 2420, mail: snd@teknologisk.dk og om rapporten: seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Om undersøgelsen

Teknologisk Institut har i perioden 14. februar 2018 til 1. marts 2018 med hjælp fra Jysk Analyse interviewet 69 ledere i danske forsyningsvirksomheder om deres brug af avanceret teknologi i produktionen.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.

Læs mere her