Brændeovne - Røgen sladrer om dårlig energiudnyttelse

Jes Sig Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 20.

Brændeovn testes

Brændeovne - Røgen sladrer om dårlig energiudnyttelse

Efteråret er over os, og det er tid til at tænde op i brændeovnen. Men hvordan udnytter du din brændeovn bedst muligt? Og hvordan bør du tænde op? Gå udenfor og kig op på skorstenen.

Hvis brændeovnsejere skal sikre sig, at de bruger brændeovnen optimalt, skal de ud i kulden og kaste et kritisk blik på røgen op ad skorstenen. Røgen sladrer nemlig om dårligt brænde og forkerte indstillinger.

- Vær generelt opmærksom på røgen fra skorstenen – den siger noget om, hvorvidt forbrændingen er god. Røgen har en hvid farve først, da det mest er vanddampe, der kommer op og bliver derefter mere gennemsigtig for senere at blive næsten usynlig. Hvis røgen er helt sort, er det et tegn på forkert brænde eller indstilling af spjæld, siger seniorkonsulent Jes Sig Andersen fra Teknologisk Institut.

Brug træ af god kvalitet
Udgangspunktet for det bedste varmeudbytte fra brændeovnen er først og fremmest det træ, som man fylder i ovnen. Træet må ikke være for vådt, da ovnen skal bruge for lang tid på at dampe vandet af. Samtidig giver vådt træ en dårlig virkningsgrad og resulterer i fugt i skorstenen og dermed løbesod og risiko for skorstensbrand.

- Derudover opnår man også den bedste og reneste forbrænding ved at lægge 2 mindre stykker brænde i ovnen fremfor et stort stykke, idet mindre stykker brænder nemmere og bedre. Men også i forhold til at udvikle røggasser hurtigt og dermed energi er det vigtigt, at træet er tørt, ikke koldt og gerne i to stykker, siger Jes Sig Andersen.

Indstil spjældet
Udover træet har indstillinger af spjæld også meget at sige i forhold til at opnå den perfekte forbrænding. Spjældene skal være fuldt åbne, når der fyres og skrues ned, når flammerne har godt ved. Er der sod på glasset, bør du skrue op for spjældene, og tjekke om dit brænde er for vådt. Med den rigtige indstilling af spjæld og det rigtige træ opnås den bedste forbrænding og bedst udnyttelse af energien.

Tænd ikke op med avis
Opbevar træet et stykke tid inden det anvendes i en carport eller under et halvtag, og tag det ind et godt stykke tid, inden det skal i brændeovnen.

- Desuden anbefaler vi ikke, at man tænder op med avis, det forurener og kan give anledning til en skorstensbrand, da det giver en hurtig opblusning og meget høj temperatur. Vi anbefaler i stedet tændbriketter eller pindebrænde, siger Jes Sig Andersen, og minder om, at det er bedst at tænde op oppefra og ned, idet det giver den bedste afbrænding af røggasser og dermed mindste forurening.

Undgå natfyring
Samtidig fraråder Teknologisk Institut at brændeovnsejere benytter sig af natfyring, som går ud på at komme brænde i ovnen og lukke ned for spjældene for at have gløder tilbage om morgenen.

- Natfyring er spild af energi, idet røggasserne forsvinder op i skorstenen, fordi ovnen ikke får luft nok. Desuden giver det også høj udledning af kulbrinter, partikler og CO, siger Jes Sig Andersen.

Yderligere oplysninger: Seniorkonsulent Jes Sig Andersen, Teknologisk Institut: Mobil: 7202 1320, mail: jsa@teknologisk.dk.


9 gode råd til brændeovns-sæsonen:

  • Anvend rent og tørt træ
  • Brug optændingspinde og tændbriketter til optænding
  • Tænd bålet oppefra (også kaldet topdown), så ilden forplanter sig nedefter (røggasser bliver afbrændt løbende, og det begrænser udledning af kulbrinter, CO og partikler)
  • Sørg for rigelig luftforsyning ved optænding
  • Hold spjældene åbne og begynd først at skrue ned, når ilden har fået godt fat
  • Opnå den gode forbrænding ved at komme 2 mindre stykker træ på – undgå ét stort stykke
  • Tilpas varmeafgivelsen ved at komme mindre træ på ad gangen
  • Undgå natfyring
  • Følg altid vejledningen som følger med brændeovnen