Brandkrav til tøj i EU

Charlotte  Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 35.

Brand-tekstil

Brandkrav til tøj i EU

Siden publiceringen af den europæiske standard EN 14878 ”Textiles- Burning Behavior of Children´s Nigthwear”, er generelle normer til brandbarhed af nattøj i EU blevet en realitet. Formålet med EN 14878 er, at definere harmoniserede procedurer for at stille krav til brandbarhed af børns nattøj i EU. Der findes dog fortsat vidt forskellige nationale brandkrav til nattøj og tøj, så det overvejes om EN 14878 skal blive et direkte lovkrav i hele EU.

Brandulykker opstået ved ild i beklædning forekommer af forskellige årsager. Stearinlys, grill, tændstikker, brændeovne, cigaretter m.m. kan forårsage antændelse af beklædning for børn såvel som voksne. Som konsekvens heraf har flere europæiske lande fastsat lovkrav for brand af beklædning. England er kendt for at have strenge brandkrav, hvad angår polstermøbler og gardiner, men også for beklædning. Flere andre europæiske lande såsom Holland, Schweiz, Sverige og Norge har også indført nationale brandkrav til beklædning. Kravene varierer fra land til land, idet nogle lande stiller krav til nationale eller europæiske standarder og andre anvender amerikanske. Holland, Norge og Sverige stiller fx krav til beklædning i henhold til den amerikanske standard ASTM-D 1230, men kravene til brandhastigheden er forskellige. Holland kræver desuden særlige krav til nattøj i henhold til EN 14878. Schweiz har også nationale krav til beklædning generelt, men de henviser til EN 1103, som er en Europæisk standard.

Fælles for brandkravene til beklædning er, at der oftest stilles krav til brandhastigheden. Der stræbes efter, at beklædning brænder så langsomt som muligt, så man kan nå at slukke branden, inden antændelsen når at forvolde stor skade. Der kræves forskellige brandkrav til henholdsvis nattøj og andre beklædningsdele. For nattøj stilles ofte også krav til designet, da der er større risiko for antændelse af løstsiddende tøj end kropsnært. Metoderne i de forskellige standarder er forskellige, og det er vanskeligt at sammenligne dem.

Som producent eller distributør er man forpligtet til at overholde de nationale krav gældende for de lande, der sælges eller importeres varer til. Det er ikke kun de forskellige nationale krav, som producenter og distributører skal overholde, men i hele EU gælder det generelle produktsikkerhedsdirektiv. Direktivet siger, at kun sikre produkter må bringes i omsætning. For at imødekomme det generelle produktsikkerhedsdirektiv skal de europæiske harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort af Europa-Kommissionen i EU-Tidende, overholdes. For brandbarhed af beklædning findes der ikke en harmoniseret standard af denne type, men i OJEU (Official Journal of the European Union) diskuteres der om EN 14878 direkte skal høre ind under det generelle produktsikkerhedsdirektiv i fremtiden.

Så længe der ikke findes en EU harmoniseret standard, for brand af beklædning, kan der foretages en risikovurdering for at imødekomme produktsikkerhedsdirektivet. En risikovurdering kan understøttes af en national standard, der er baseret på andre europæiske standarder. For antændelighed af børns nattøj hører EN 14878 ind under denne kategori, da den også er en dansk standard med titlen DS/EN 14878 Textilprøvning - Brandforhold for nattøj til børn – Klassificering. EN 1103 er tilsvarende blevet til en DS/EN 1103, så denne kunne også være relevant, når der skal stilles krav til beklædning generelt.

Har I som producent eller distributør spørgsmål til brandkrav til beklædning, kan Teknologisk Institut tilbyde rådgivning, og vi kan udføre akkrediterede brandprøvninger i henhold til de nationale, europæiske og amerikanske standarder, der stilles krav til for nattøj og beklædning.