Bygherren er central i den cirkulære økonomi

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Murstensbyggeri

Bygherren er central i den cirkulære økonomi

30 procent af de bygherrer, som har stillet krav om genanvendelse af byggematerialer, har ikke haft meromkostninger, viser rapport fra Teknologisk Institut.

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer i den cirkulære økonomi kan lade sig gøre, uden at det behøver at være en økonomisk byrde.

Det viser en ny rapport om cirkulær økonomi for bygherrer fra Teknologisk Institut, hvor 62 bygherrer er blevet interviewet. Af rapporten Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi, fremgår det, at hver femte offentlige eller private bygherrer stiller krav om brug af genbrugte/genanvendte materialer i nybyggeri. Samtidig viser undersøgelsen, at knapt en tredjedel af de bygherrer, som stiller krav om genanvendte materialer melder, at genanvendelse ikke har været en økonomisk byrde.

- De store bygherrer er byggeriets største kunder, og deres krav og forventninger er en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi i byggeriet. Det viser, at udviklingen går den rigtige vej, men der er stadig store udfordringer, som skal løses, før den cirkulære økonomi for alvor vil slå igennem i byggesektoren, siger centerchef Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut.

Reducerer byggeaffald

Cirkulær økonomi betyder, at materialer og produkter cirkulerer og udnyttes fra nedrevne bygninger til nybyggeri og restaurering. Dels medfører det, at behovet for produktion af nye byggematerialer reduceres og samtidig reducerer det mængden af byggeaffald. Byggeriet står for 40 procent af Danmarks ressourceforbrug og 30 procent af affaldsproduktionen. Ifølge Bygherreforeningen blev der i 2017 igangsat bygge- og anlægsprojekter for mere end 218 mia. kr.

- Det handler bl.a. om at starte tidligt i processen for at kunne identificere potentialet for genanvendelse og høste de lavt hængende frugter. Ofte forsøger man at løse det hele, og tager fx fat i for mange materialefraktioner på en gang, men ofte er der en til to fraktioner, som giver særlig god mening – fx vinduer af særlig karakter, lamper, døre, tegl, ståldragere etc., siger Kathrine Birkemark.

Mangler information

Undersøgelsen konkluderer også, at bygherrerne mangler information til at træffe de mindst miljøbelastende valg. 40 procent angiver for eksempel, at de mangler overblik over økonomien. Samtidig nævner de adspurgte, at de mangler overblikket over miljømæssige aspekter af at bruge genanvendte materialer.

- Det er særlig positivt at se, at 51% stiller krav til dokumentation og sporbarhed i genanvendte eller genbrugte materialer. Kun ved at have rene og sporbare ressourcestrømme, kan vi sikre, at de genanvendte og genbrugte produkter kan indgå i nye konstruktioner og materialer uden af skabe problemer for miljø og sundhed i fremtiden. Dokumentation er alfa og omega indenfor cirkulær ressource økonomi. Vi skal ikke ukritisk genanvende byggematerialer – vi skal gøre det, hvor det giver mening såvel teknisk som miljømæssigt, siger Kathrine Birkemark. 

Om rapporten

I rapporten Bygherrens rolle i den cirkulære økonomi har Teknologisk Institut interviewet 62 danske bygherrer, som alle er medlemmer af Bygherreforeningen i Danmark. Dataindsamlingen er gennemført med hjælp fra Jysk Analyse A/S i februar 2018.

Rapporten er udarbejdet under rammekontrakt 2016-2018 om Cirkulær Ressourceøkonomi for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Yderligere oplysninger
Forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut. Mobil: 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.