Certificering og CE mærkning af byggematerialer - Dancert og Certificering

Jakob Thaysen Rørbech

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 87.

Certificering og CE mærkning af byggematerialer

Certificering og CE mærkning af byggematerialer - Dancert og Certificering

Europæisk harmoniserede byggematerialer til byggeri skal CE-mærkes. Afhængigt af produkt, skal produktet prøves af et notificeret akkrediteret laboratorium, eller/og underlægges et notificeret akkrediteret produkt- eller/og fabrikskontrol certificeringsorgan.

Teknologisk Instituts datterselskab Dancert A/S tilbyder uafhængig tredjepartskontrol og certificering.

Teknologisk Institut tilbyder virksomheder en pakkeløsning i forbindelse med et udvalg af byggeprodukter:

  • Andre kontrolordninger
  • Prøvning

Se også

  • www.dancert.dk
  • Byggevaredirektivet (Byggevarer - 89/106/EØF), dansk version
  • Erhvervs- og Boligstyrelsens "Bekendtgørelse om udpegning af organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EU-direktiv om byggevarer"

Produkter omfattet af et EU direktiv, skal CE-mærkes. Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav, samt eventuelle supplerende nationale regler.

Teknologisk Instituts datterselskab Dancert A/S (med link) kan hjælpe med certificering, hvor der kræves uafhængig tredjepartskontrol for se mærkning.

Se evt