CFD analyser

Christian Drivsholm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 80.

CFD analyser

CFD-simulering

CFD model af flaskekølerCFD (Computational Fluid Dynamics) er computerberegning af væske- og gasstrømninger. Beregningerne omfatter ofte komplicerede 3-D-strømninger med varmeovergang, varmestråling, forbrænding, opblanding, kemi, partikler, etc.

CFD er et meget effektivt værktøj til bestemmelse af termodynamiske strømningsrelaterede fænomener. CFD er mest brugt til bestemmelse af strømningsfelter, men anvendes også til identifikation af fysiske problemstillinger i applikationer hvori andre størrelser end strømningens hastighedsfelt indgår. Et eksempel herpå kunne være problemstillinger der kombinerer varmeledning, konvektion, kemiske reaktioner, stråling, etc. med løsningen af strømningsfeltet.

CFD kan ikke erstatte laboratorietests, men kan bruges til afprøvning af langt mere omfattende parameterstudier, der meget tidligt i et udviklingsforløb tilsikrer det/de rette valg af tekniske løsninger.

Formålet med at benytte CFD er ofte:

 • At reducere udviklingsomkostninger og tid i forbindelse med nye produkter.
 • At forudsige konsekvenser i de tilfælde, hvor der kun vanskeligt kan laves fuldskalaforsøg.
 • At øge forståelsen af processerne i forbindelse med analyser.

Hvor anvendes CFD?

 • Bygninger (Strømning og trykfordeling omkring en bygning, røgfaner fra omkringliggende skorstene, indeklima)
 • Elektronik (Afkøling med finner, naturlig konvektion og stråling)
 • Kedler (Forbrænding, stråling fra gas og partikler, 3-D-strømninger, kemiske processer, virkningsgrader, lokale varmeoptag, lokale materialetemperaturer, ændring/ optimering af forbrændingsprocesserne, forurenings-koncentrationer)
 • Kølerum (Temperaturfordeling, luftstrømning, kuldebro)
 • Pumper (Optimering af geometri m.h.t. virkningsgrad, håndtering af atypiske væsker)
 • Serverrum (Temperaturfordeling, luftstrømning)
 • Varmevekslere (Detaljeret gennemregning af strømning og varmeovergang)
 • Øvrige (Turbiner, kompressorer, ventilatorer, blandetanke, brande, eksplosioner, flyteknik, vindmølleteknik, ejektorer, indsprøjtning af plast i støbemaskiner, etc.)