Cobots skal styrke dansk konkurrenceevne

Peter Lemcke Frederiksen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 74.

-

Cobots skal styrke dansk konkurrenceevne

Kollaborative robotter, også kaldet cobots, har et stort potentiale i forhold til at skabe nye spændende jobfunktioner og øge produktiviteten i danske virksomheder. Et nyt projekt skal sikre, at Danmark udnytter potentialet.

Markedet for kollaborativ robotteknologi - altså robotter, der arbejder tæt sammen med mennesker - spås ifølge International Federation of Robotics årlige vækstrater på over 50 procent, og de danske robotproducenter er også internationalt set helt i front inden for dette område.

Samtidig er kollaborative robotter meget interessante for den store gruppe af danske fremstillingsvirksomheder, hvis produkter er karakteriseret ved relativ lille volumen og høj variation. De kollaborative robotter muliggør nemlig en mere agil og fleksibel produktionsform, siger Søren Peter Johansen fra DIRA - Dansk Robotnetværk.

- Stort set alle de kollaborative robotter, som er blevet solgt i Danmark, indgår i traditionelle produktionslinjer, og der er faktisk kun meget få eksempler på, at robotterne reelt arbejder tæt sammen med mennesker. Derfor er potentialet endnu større, siger han.

For små og mellemstore produktionsvirksomheder er det vanskeligt at gennemskue, om en investering i kollaborative robotter kan tjene sig hjem.

- At lave businesscases for processer, hvor mennesker og robotter samarbejder, er generelt vanskeligt, og eksisterende værktøjer fungerer dårligt i forhold til at lave præcise ROI-beregninger for investeringer i cobots og agile produktionssystemer, fortæller Anne-Lise Høg Lejre, direktør ved Teknologisk Institut, og fortsætter:

- Teknologisk Institut har derfor mobiliseret de førende nationale og internationale videnspartnere for at udvikle nye værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at lave mere solide businesscases og handlingsplaner, inden de investerer.

Ikke blot et spørgsmål om teknologi
Men for at realisere de fulde gevinster med cobots er det vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på de rent teknologiske muligheder og udfordringer. Der er nemlig en række andre forhold, som man med fordel også kan have blik for, hvis man vil udnytte teknologiens fulde potentiale.

- I projektet har vi et holistisk syn på barrierer. Dvs. vi ser også på udfordringer relateret til ledelse, organisering, opkvalificering, kompetencer og etik, som danske virksomheder potentielt kan støde på, når de vil udnytte mulighederne i kollaborativ robotteknologi, forklarer seniorprojektleder Peter Lemcke Frederiksen fra Teknologisk Institut.

Internationalt nyskabende
Projektet er døbt Cobot Knowledge Lab, og hos Industriens Fond ser man potentiale, der ligger ud over Danmarks grænser.

- Projektets tværfaglige karakter – herunder dets holistiske syn på sammenspillet mellem mennesker, robotter, forretning og organisering samt projektets brede samfundsmæssige forankring – er unik og vil kunne bibringe viden, som også i et internationalt perspektiv vil være nyskabende, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

- Projektets værktøjer og aktiviteter kan få flere virksomheder til at implementere cobots, hvilket på sigt vil føre til øget produktivitet i fremstillingsindustrien og booste Danmarks internationale konkurrenceevne, tilføjer han.

Om Cobot Knowledge Lab
Industriens Fond har bevilget næsten seks millioner kroner til Cobot Knowledge Lab. Konsortiet samler unikke kompetencer inden for hhv. teknologi, forretning, ledelse, organisering, "menneskelige faktorer" og etik, som kan understøtte Danmarks førerposition inden for udvikling og brug af cobots.

På baggrund af den indsamlede viden vil konsortiet bag projektet udvikle et intensivt kursus målrettet ledere og medarbejdere i danske fremstillingsvirksomheder, som overvejer at implementere cobots.

Projektpartnerne vil endvidere sikre, at den dybdegående viden, der genereres om slutbrugernes udfordringer, vil blive viderebragt til de danske robotproducenter via omfattende netværksaktiviteter.

Konsortiepartnere
Teknologisk Institut, herunder Danish Industrial Robot Association, Odense Robotics, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Fraunhofer IPA.

Advisory board
Indtil videre repræsentanter fra Industrisamarbejdet under DI, LO, 3F og Dansk Metal. Flere vil komme til i løbet af foråret.

Yderligere oplysninger: Seniorprojektleder Peter Lemcke Frederiksen, Teknologisk Institut, mobil 7220 2074, mail: plf@teknologisk.dk