Danmark satser på robotter med ny national strategi

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen præsenterer Danmarks første nationale robotstrategi

Danmark satser på robotter med ny national strategi

Danmark får for første gang en national robotstrategi. Det er fremragende nyheder, mener man ved Teknologisk Institut.


Danmark skal gøre brug af robotter til at øge landets konkurrenceevne og understøtte den grønne omstilling.

Det står der i Danmarks første nationale robotstrategi, som regeringen lancerede hos robotvirksomheden Universal Robots i Odense mandag den 24. februar 2020.

- Der er sket noget magisk på Fyn, hvor man har formået at skabe den akse mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv, som vi nu stiller skarpt på med den første nationale robotstrategi. Det er et forsøg på at synliggøre det, som mange på Fyn kender, men nu sætter vi nationalt fokus på det, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo-Jørgensen.

Og ifølge Kurt Nielsen, der er centerchef hos Teknologisk Institut, er der tale om en stor milepæl og anerkendelse for robotbranchen.

- Da vi begyndte vores arbejde med at realisere robotteknologiens potentialer i Danmark omkring årtusindeskiftet, var markedet nærmest ikke-eksisterende. Det er derfor fremragende at se, at vi nu er kommet så langt, at vi kan bladre i den første nationale strategi på området – netop da det er et område, der er så vitalt for at bevare den danske konkurrenceevne og samtidig kan spille en stor rolle i den grønne omstilling, siger han.

GTS-nettets nøglerolle

Den nationale robotstrategi består af 11 fokuspunkter, som blandt andet skal styrke forskning, uddannelse og innovation inden for robotindustrien. Og her er GTS-institutter som Teknologisk Institut tiltænkt en særlig rolle.

- GTS-nettet spiller derfor en nøglerolle i forhold til at videreudvikle universiteternes såvel som deres egen forskning til teknologiplatforme, der er mere umiddelbart anvendelige for virksomhederne, står der i strategien, som har uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen og klima-, energi- samt forsyningsminister, Dan Jørgensen, i spidsen.

Og ifølge Kurt Nielsen er det en rolle, som Teknologisk Institut med glæde fortsætter med at udfylde.

- Vi glæder os til at hjælpe med at udleve den her strategi, så vi også i fremtiden kan sikre vores førerposition som robotteknologisk foregangsland, afslutter Kurt Nielsen.


Centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Institut fortæller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, hvordan vi kan anvende robotter og kunstig intelligens til at frasortere miljøskadeligt affald samt genanvende knappe ressourcer.
Centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Institut fortæller bl.a. klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, hvordan vi kan anvende robotter og kunstig intelligens til at frasortere miljøskadeligt affald samt genanvende knappe ressourcer.


STRATEGIENS FOKUSOMRÅDER

Forskning og innovation

Fokusområde 1: Forskning, innovation, udvikling og demonstration på robotområdet
Fokusområde 2: Teknologisk service til danske virksomheder, som udvikler og anvender robotter
Fokusområde 3: Bedre overblik over adgang til forskningsinfrastruktur
Fokusområde 4: Bedre adgang til ESA og NASA for danske robotforskere og –virksomheder

Adgang til kompetencer

Fokusområde 5: Styrkede robotteknologiske kompetencer gennem voksen- efter og videreuddannelse

Internationalisering

Fokusområde 6: Stærk dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation
Fokusområde 7: Adgang til verdensførende robotmiljøer via de danske innovationscentre
Fokusområde 8: Tiltrækning af udenlandske investorer
Fokusområde 9: Skræddersyede eksportfremmetilbud

Anvendelse af robotteknologi i danske virksomheder

Fokusområde 10: Viden om barrierer for virksomheders investering i automatisering og medarbejderes kompetencer
Fokusområde 11: Styrket innovation i erhvervslivet gennem vidensamarbejde i klyngeorganisationer og innovationsnetværk

​LÆS HELE ROBOTSTRATEGIEN HER