Danmarks klimamål sætter plastbranchen under pres

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Billedet viser en pile-figur, der illustrerer flowet i en cirkulær økonomi med hensyn til materialer, design, fremstilling, forsendelse, forbrug og genbrug. Billedet er brugt til lederen i Plast og Emballages Medlemsinformation nr. 4_2020

Danmarks klimamål sætter plastbranchen under pres

Leder i magasinet Medlemsinformation, august 2020

En verdensomspændende pandemi har flyttet fokus i en periode, men det ændrer ikke ved, at øget klimabevisthed kommer til at udfordre mange danske virksomheder som aldrig før. Bæredygtighed er blevet en vigtig konkurrenceparameter og kravene kommer hurtigere end de fleste af os havde forestillet os. Danmarks ambitiøse 2030-klimamål nås kun, hvis brugen af ressourcer ses i et helhedsperspektiv, hvor genanvendelse er indtænkt i produktdesignet og det starter med den enkelte virksomhed. 

I juni indgik regeringen sammen med en lang liste af aftalepartier en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Dette er omtalt i en særskilt artikel ”Ny organisering af affaldssektoren” i Medlemsinformation nummer 4./2020. 60% genanvendelse af plast, 50% reduktion på visse dele af take-away-emballager, reducering af plastemballagetyper til 3-5 typer, producentansvar mv. er noget af indholdet i aftaleteksten. Hver især er det udfordrende – samlet er det voldsomt.  

eknologisk Institut har set det komme og har taget højde for dette i udarbejdelsen af strategien for de kommende fire års udviklingsarbejde.  Et af de områder vi giver høj prioritet, er bæredygtige materialer, hvor det primære fokus vil være på emballage, plastprodukter, substitutionsteknologier samt nye materialer, der både kan sikre den rigtige produktfunktion og samtidigt give øget bæredygtighed. 

Målet er at fortsætte opbygningen af vores teknologiinfrastruktur, hvor fysiske faciliteter i form af laboratorier og udstyr sammen med videnskompetencer, stiller en samlet kapacitet til rådighed for industrien. Det ene område er ”Bæredygtige Materialer”, hvor vi vil samle materialeudvikling, produktdesign og produktionsprocesser for bæredygtige materialer. Det andet område er ”Genanvendelse”, som handler om at sikre en større grad af genanvendelse af dansk industris produkter.

For at sikre, at vi rammer der, hvor virksomhederne har det største behov, har vi i det sene forår bedt industrien kommentere vores oplæg. Det er der kommet en masse værdi-fuld information ud af, gående fra almindelig støtte og opbakning til forslag om nye områder,som burde medtages. Kommentarerne på bedre innovation underbygger, at bæredygtighed og materialegenanvendelse spænder bredt. Men én ting er fælles for alle kommentarer: Bæredygtighed er en af de vigtigske dagsordner samfundet og virksomhederne ser i dag. Folketingets aftale om affald understøtter dette. 

En hurtig og kontinuert indsats er afgørende. Vi har nævnt det tidligere, men det tåler gentagelse: Danmark har forpligtiget sig til at genbruge 55% af al plastemballage i 2030 mod de nuværende ca. 20%, men nationalt vil Danmark nu stille krav om hele 60% reel genanvendelse af indsamlet plastaffald allerede 1. januar 2022. Det er et meget ambitiøst mål, og skal det opfyldes, kræver det stor indsigt og klarhed over tekniske muligheder. For mange mindre virksomheder er ambitionerne store, men der er et anerkendt behov for at få styrket sine kompetencer, og her håber vi, at Teknologisk Institut kan bidrage til at komme videre i den grønne omstilling.   

Markedets efterspørgsel på bæredygtige produkter og materialer er primært drevet af forbrugerne og lovgivning. Produktionsvirksomhederne stiller krav til deres leverandører omkring bæredygtighed og ikke mindst stabile forsyningskæder, der giver adgang til genanvendte/fornybare ressourcer i den rette kvalitet. Genvindingsindustrien indtager naturligt en central rolle ift. infrastruktur og teknologier til indsamling, sortering og oparbejdning af materialer, men fremtidens marked forudsætter et øget samarbejde og teknologisk samspil på tværs af værdikæden. 

Det er med at kridte skoene og gøre sig klar til den nære fremtids udfordringer. Der er nok at tage fat på. Vi er klar. Er I?
 

Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her