Dansk Dør Kontrol - Kontrolordning for indvendige døre

Dansk Dør Kontrol - Kontrolordning for indvendige døre

Dansk Dør Kontrol (DDK) er en frivillig kontrolordning, som blev etableret i 1988 af en række danske dørproducenter med det formål at øge det generelle kvalitetsniveau. Det bærende grundlag i DDK er de tekniske bestemmelser, som bygger på nuværende og kommende fælles europæiske krav til døre.

Teknologisk Institut foretager uanmeldte kontrolbesøg på de tilsluttede virksomheder, hvor det kontrolleres, at virksomhederne og deres produkter lever op til DDK's fastlagte krav til produktion og produkter.

Yderligere oplysninger om Dansk Dør Kontrol kan ses på www.danskdoerkontrol.dk.

Sekretær for Dansk Dør Kontrol er Anja Skriver Brogaard.

Dansk Dør Kontrol