Dansk forskning i miljøvenlige ressourcer er af høj international kvalitet

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Dansk forskning i miljøvenlige ressourcer er af høj international kvalitet

Det offentlige investerer massivt og med succes i forskning i produktion af miljøvenlige fødevarer og energi. Det viser en ny kortlægning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En kortlægning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at det offentlige i 2014 investerede 1,3 milliarder kroner i forskning på universiteterne inden for anvendelse af såkaldte biologiske ressourcer. Samme år investerede det private erhvervsliv 3,7 milliarder kroner. Med biologiske ressourcer menes midler til blandt andet mere miljøvenlig produktion af fødevarer og foder, energi og teknologi.

Kortlægningen viser også, at forskning i biologiske ressourcer er en af Danmarks forskningsmæssige styrkepositioner sammenlignet med gennemsnittet i OECD. Den største andel af forskningen ligger inden for fødevareområdet, der står for 56 procent af alle publikationer inden for forskning i anvendelse af biologiske ressourcer i Danmark i perioden 2005-2014. Ses der på patenter, ligger Danmark nummer to i OECD målt per indbygger inden for anvendelsen af biologiske ressourcer.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over dansk forsknings stærke position på området:
- Vi bliver stadig flere mennesker på Jorden, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Så det er positivt, at kortlægningen nu viser, at Danmark er på forkant med udviklingen og med helt fremme på området. Den position skal vi styrke, så erhvervslivet får de bedste muligheder for at udvikle nye produkter og optimere deres produktion. Det gavner os alle, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Presset på verdens ressourcer stiger i takt med et voksende befolkningstal og et øget ressourceforbrug. Derfor er der stor interesse for, hvordan man i erhvervslivet effektivt kan genbruge naturens ressourcer i fremstilling af varer. For eksempel kan affald, der normalt ender på lossepladsen, omdannes til fjernvarme eller brændstof til biler. Restprodukter, der normalt smides i skraldespanden, kan genanvendes til at fremstille nye produkter.

En stor del af det danske erhvervsliv bygger deres forretning på biologiske ressourcer. Det skaber arbejdspladser og øger eksportmulighederne. Det er derfor vigtigt, at erhvervslivet har adgang til den nyeste forskning og udvikling inden for biologiske ressourcer, for eksempel på fødevareområdet.

Kortlægningen er gennemført af Damvad Analytics, Teknologisk Institut og NIRAS.  Kortlægningen er bygget op om to overordnede faser. I første fase er de relevante værdikæder inden for biologiske ressourcer opstillet af rådgiver på baggrund af ekspertinterviews og interessenternes input på workshoppen. I anden fase er der sat tal på forskningsindsatsen, forskningsaktiviteten og vareeksporten inden for hver værdikæde.