Danske produktionsvirksomheder skal udnytte potentialet i opsamling af data

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

To personer kigger på dashboards

Danske produktionsvirksomheder skal udnytte potentialet i opsamling af data

Antallet af egentlige intelligente produktionssystemer i Danmark er begrænset. Det vil Teknologisk Institut lave om på i en ny resultatkontrakt.

Intelligente produktionssystemer er meget omkostningskrævende at igangsætte. Derfor findes der også kun få reelle intelligente produktionssystemer i Danmark. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt – der går under navnet INTELLISYS – vise danske små- og mellemstore produktionsvirksomheder, hvor og hvordan intelligente og datadrevne produktionssystemer kan udnytte virksomhedens egne data til at gøre virksomheden mere effektiv og konkurrencedygtig bl.a. ved hjælp af kunstig intelligens.

- Der har igennem en årrække været fokus på at skabe og opsamle data, hvilket har resulteret i, at mange danske virksomheder ligger inde med uanede mængder af data gemt i deres arkiver. Og det er på trods af, at det stadig er de færreste, der lykkes med at anvende disse data, siger Rasmus Hasle, der er faglig leder hos Teknologisk Institut.

Undersøgelsen, Hver anden virksomhed udnytter egne data, fra Teknologisk Institut, viste i 2018, at der er fortsat en bred gruppe af danske virksomheder, der går glip af de fordele, som avanceret brug af data kan bidrage til. Virksomhederne mangler bl.a. viden om de potentielle fordele udnyttelsen af egne data kan give virksomheden. Kun tre procent af virksomhederne i undersøgelsen kunne karakteriseres som avancerede databrugere.

- Der er derfor et behov for at kunne anvende og skabe værdifulde data blandt de danske produktionsvirksomheder – og på den måde muliggøre intelligente datadrevne produktionssystemer, fastslår han.

Produktionsvirksomheder skal opkvalificeres
Resultatkontrakten fokuserer på at gøre leverandører i stand til at kunne levere relevante teknologikomponenter og systemer – primært til danske SMV’er – samtidig med at produktionsvirksomhederne opkvalificeres gennem kurser, workshops og fx anvendelse af banebrydende intelligent teknologi.

For at implementere og anvende intelligente produktionssystemer hos danske virksomheder kræver det, at der arbejdes med en række teknologier, som f.eks. kunstig intelligens (AI), Additive Manufacturing (AM) og digitale tvillinger. Men muligheden for at bruge de forskellige teknologier sammen og den aktuelle prissætning gør, at rentabiliteten for langt størstedelen af de danske virksomheder forsvinder.

Praktiske eksperimenter skal udføres i demonstrations- og testlab
INTELLISYS tager derfor udgangspunkt i fire fokusområder, som tilsammen er helt centrale for intelligent datadreven produktion: 

1) Digitale tvillinger,

2) Intelligent proceskontrol og dynamisk kvalitetskontrol,

3) Asset management og monitorering, 

4) Digitale forretningsmodeller og datadrevne services.

- Inden for de fire fokusområder vil der blive udviklet nye teknologiske serviceydelser, siger Rasmus Hasle.

- Helt konkret vil vi opbygge et I4.0 demonstrations- og testlab, der skal gøre det muligt at lave praktiske eksperimenter og konkrete teknologitests med fokus på reel anvendelse i industrien.

Tilsammen skal det sikre et bredt kompetenceløft i den danske produktionsindustri, afslutter han.

Resultatkontraktens primære målgruppe er systemintegratorer og teknologileverandører, som mangler specifikke kompetencer til at kunne levere højteknologiske produkter og services til SMV’erne.

Resultatkonktakten INTELLISYS er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Læs mere om INTELLISYS

Læs undersøgelsen

Hver anden virksomhed anvender egne data