Danske testfaciliteter - Version 2.0

Jan Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

To kvinder i hvide kitler i et laboratorium

Danske testfaciliteter - Version 2.0

Danske virksomheder udvikler i stigende grad nye teknologier og teknologibaserede services, som markedsføres og sælges internationalt. Det drejer sig specielt om teknologier, der fremmer den grønne omstilling, men også om teknologier, der medvirker til at løse andre af samfundets udfordringer. Det er derfor afgørende, at danske virksomheder har nem adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter). I 2021 finansierede Industriens Fond udviklingen af én fælles platform for alle landets TDU-faciliteter. Platformen er tilgængelig som selvstændig side på virksomhedsguiden.dk.

Onlineplatformen Danske testfaciliteter på virksomhedsguiden.dk har været en succes i forhold til antal brugere og at skabe et overskueligt overblik over udbydere af TDU-faciliteter. Pilotfasen har givet erfaringer og erkendelser, som giver anledning til en række forbedringer af platformen og en øget digitalt indhold. Det er nødvendigt, hvis platformen Danske testfaciliter - version 2.0 skal nå ud til alle de potentielle brugere - især mindre virksomheder - som har behov for at udvikle, teste og demonstrere deres nuværende og fremtidige produkter og services.

En ny forbedret version af Danske testfaciliteter øger gennemskueligheden på markedet væsentligt inden for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter i Danmark - både private og offentlige.

Dette projekt skal realisere portalens fulde potentiale gennem omfattende markedsføring, der sikrer synlighed og trafik på virksomhedsguiden. Derudover vil brugerundersøgelser afdække behovet for yderligere interaktivt indhold, ligesom applikationens design og bagvedliggende teknik vil blive opgraderet.

Projektets hovedaktiviteter

Nøgleordene for Danske Testfaciliteter - Version 2.0 er kendskab, tilgængelighed, interaktion, inspiration og dataindsamling. Projektet ønsker med andre ord at øge kendskabet til platformen via en løbende kommunikationskampagne, så platformen bliver tilgængelig for så mange brugere som muligt. Derudover udvikler projektet mere interaktivt indhold, som både giver indblik i konkrete muligheder, men også inspirerer til nye partnerskaber og samarbejder.

Konsortiet vil bruge platformen til at indsamle forskellige former for data, som anvendes til udvikling af nyt indhold på platformen, men som også bruges strategisk i forhold til at belyse udbud, efterspørgsel og mangler i det danske TDU-system. På den baggrund har vi defineret en række hovedaktiviteter:

 • Markedsføring og kommunikation
  Markedsføringen er en central del af projektet. I forbindelse med lanceringen af Danske Testfaciliteter i 2022 blev der udviklet materiale, der fortsat benyttes bl.a. på sociale medier for at sprede kendskabet til platformen. Dette arbejde fortsætter i den første del af projektperioden, hvor Version 2.0 udvikles. Dermed udbygges trafikken løbende på virksomhedsguiden.dk, men lanceringen af Danske Testfaciliteter - Version 2.0 giver ydermere mulighed for at relancere platformen med nyt design og en mere omfattende kommunikationskampagne.

  I forbindelse med lanceringen af Version 2.0 er det primære kommunikationsmål at udbrede kendskabet til værktøjet. Dette vil ske i form af fx lokale gå-hjem-møder, webinarer, korte videoer og pressemeddelelser.

 • Markedsundersøgelse: fejl, mangler og udviklingspotentiale
  En markedsundersøgelse afdækker fejl, mangler og udviklingspotentiale i forhold til at videreudvikle den nuværende løsning. Dette sker bl.a. gennem interviews med eksisterende udbydere og brugere af Danske Testfaciliteter. Dertil kommer interview med brugere og udbydere af Danske Testfaciliteter - Version 2.0, når den nye portal er skitseret med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og mulige iterationer.

 • Forbedring af user-interface: bedre brugeroplevelse og nyt indhold
  Der foretages en række workshops og brugertests, hvor der indsamles konkret viden om brugernes oplevelse af platformen samt ideer til nye interaktive elementer. Dette input danner grundlaget for designet af Danske Testfaciliteter - Version 2.0.

 • Forbedret interaktivt indhold
  Der udvikles en række videoer, der er tilgængelige på Danske Testfaciliteter - Version 2.0, men som også kan bruges mhp. markedsføring. Det drejer sig om vejledninger, inspiration, cases og virtuelle præsentationer af udvalgte testfaciliteter.

 • Programmering af forbedret front- og backend
  Der udvikles en forbedret brugerflade og administrationssystem til Danske Testfaciliteter - Version 2.0. Funktionerne fra den nuværende version bevares i det nye system, men der bliver mulighed for at tilføje flere forskellige typer indhold, fx videoer, cases etc. Derudover konsolideres den tekniske platform med bedre muligheder for vedligehold og udbygning. De mere end 400 TDU-faciliteter i Version 1.0 overføres til det nye system.

Konsortiet bag projektet

Udvikling af onlineplatformen med test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter i Danmark kræver indsigt i rammevilkårene for udbud af testfaciliteter i Danmark og konkrete erfaringer fra den hverdag, som ”kunderne i butikken” agerer i. På den baggrund har konsortiet bag Danske Testfaciliteter - Version 2.0 rakt ud til en række aktører, der arbejder med TDU-faciliteter og sammensat en partnerkreds, der både sikrer en fleksibel daglig ledelse og løbende strategisk koordinering med relevante aktører.

Partnerkonsortiet, der står bag projektet, omfatter:

 • Teknologisk Institut (Bevillingsmodtager, administrator og operatør)
 • Alexandra Instituttet (Operatør)
 • GTS-foreningen (Projektejer)
 • Forskningsalliancen (ATV, Dansk Metal, DI og IDA) (Projektejer)

Logo for GTS-foreningen  Logo for ForskningsAlliancen  Logo for Alexandra Instituttet  Logo for Teknologisk Institut

Projektet bliver realiseret med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medfinansiering fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Logo for medfinansiering fra EU  Logo for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse