Danskernes egne sundhedsdata skal udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Trine Rolighed Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 28.

Patient på hospital

Danskernes egne sundhedsdata skal udvikle fremtidens sundhedsløsninger

Nyt projekt vil skabe bedre sundhed ved at samle danskernes data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra deres smartphones og wearables. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde mellem patienter og sundhedspersonale. Innovationsfonden investerer 20 mio. kr. i projektet. Teknologisk Institut skal i projektet være med til at sikre borgerne en god alderdom gennem effektivt og gensidigt sammenspil mellem sundhedssystemet og ældre patienter med kroniske lidelser.

Et stigende antal ældre, flere kronikere, unge med mentale problemer og flere udgifter i sundhedsvæsenet kræver, at forebyggelse og behandling i fremtiden skal tænkes anderledes. Der ligger et stort uudnyttet potentiale i de voksende mængder sundhedsdata, der genereres via borgernes mobile enheder og nye ”wearable” medicinske apparater. På nuværende tidspunkt er det danske sundhedssystem imidlertid ikke gearet til at udnytte dette potentiale, og det sætter den danske sundhedsmodel under pres.

Mulighed for at hjælpe
Formålet med projektet HealthD360 er at koble eksisterende systemer i en ny data- og samarbejdsinfrastruktur, der kan samle og analysere forskellige typer af data. Infrastrukturen skal understøtte en sikker håndtering af sundhedsdata og give patienter mulighed for at vælge, hvilke data de vil dele med sundhedssystemet. I tæt samarbejde med borgere udvikler projektpartnerne en række løsninger, som er målrettet sundhedsprofessionelle og borgere inden for to pilotområder i udvalgte kommuner: mental sundhed og overvægt blandt børn og unge samt sårbehandling og sundhed hos ældre. Målet er at udvikle nye modeller for effektive, personlige og sammenhængende patientforløb.

- Vores potentiale for at nytænke forebyggelse og behandling gennem sundhedsdata er enormt, hvis vi samarbejder med borgerne om at udvikle sikre og brugervenlige løsninger. Er vi ikke udfarende i projekter som dette, bliver det teknologigiganter som Google og Apple, der i fremtiden vil udvikle og tilbyde de bedste digitale sundhedsløsninger - og vel at mærke kun til dem, der har råd til at betale. Det kan på sigt føre til større ulighed i sundhed, siger Carsten Obel, projektleder, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Målrettet feedback
Teknologisk Institut bidrager primært til at reducere belastningen af kroniske lidelser hos ældre. Her vil fokus især være på den ene side gennem dataanalyse at forbedre sundhedspersonalets muligheder for at forebygge og behandle kroniske sår og på den anden side at sikre målrettet feedback direkte til den enkelte patient, således at sårhelingsprocessen forbedres markant. 3% af danskere over 65 år lider af kroniske sår.

 - Ved at koble patientens egne data fra fx wearables og smartphone sammen med sundhedssystemets data vil vi give individualiseret feedback til den enkelte patient, samtidig med at data bruges til at forbedre behandlingsmetoderne. Det betyder, at hver patient får et mere personligt behandlingsforløb og at sundhedssystemets ressourcer kan allokeres efter behov, siger sektionsleder Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut.

Koordineret indsats
Projektet bygger på et samarbejde mellem offentlige og private aktører om at håndtere udfordringer inden for datasikkerhed og GDPR. Investeringen fra Innovationsfonden muliggør, at partnerne kan gå sammen og koordinere deres indsatser i udvikling af en løsning på sundhedsområdet. Det sikrer, at borgernes sundhedsdata forbliver fælleseje på en sikker måde og kommer alle danskere til gavn. 

- I sundhedsvæsenet er et af de helt store emner, hvordan man bliver bedre til at forebygge sygdomme. Både for at hjælpe borgeren og for at spare ressourcer på behandling. Bedre forebyggelse kommer imidlertid ikke af sig selv. Personlig sundhed starter hos den enkelte borger, og det bliver spændende at følge de første resultater, når borgerne nu skal tage ansvar for deres egne sundhedsdata, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Projektet udføres i et partnerskab mellem Aarhus Universitet (Institut for Folkesundhed og Institut for Datalogi), Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Bispebjerg Hospital, Regionshospitalet Randers, Cambio, Novax, Opus Consult, Kite Invent, Sundhed.dk, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program (RKKP), Danske Patienter samt kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Ringkøbing-Skjern.