Danskernes kød suppleres af svampe, tang og alger

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Vegetabilsk protein

Danskernes kød suppleres af svampe, tang og alger

Billedet viser en sød lupin.

Nyt forskningsprojekt på Teknologisk Institut skal undersøge hvordan en del af den animalske protein i kosten kan erstattes af vegetabilsk protein fra for eksempel svampe, tang og alger.

Danskernes storforbrug af kød kan være sundhedsskadeligt på længere sigt og være belastning for miljøet. Men nu går et netværk af videncentre, uddannelsesinstitutioner, fødevareproducenter og storkøkkener sammen for at undersøge hvordan nye og uudnyttede proteinkilder kan supplere traditionelle fødevarer. Målet er både at udnytte fødevareressourcerne bedre og samtidig skabe en bedre folkesundhed.

- Det er enormt ressourcekrævende at producere fødevarer af kød. Derfor er der et verdensomspændende behov for nye måder at sikre proteinforsyningen i fremtiden. Det handler ikke om, at kødspisere skal til at blive vegetarer, men om at undersøge nyskabende eller traditionelt undervurderede alternativer, som mange mennesker vil kunne lide, siger projektleder Christian Dehlholm fra Teknologisk Institut.

I seks delprojekter skal man kortlægge forskellige proteinkilder, for eksempel svampe, tang og alger, sød lupin, soja, ærteprotein og protein udvundet af kartofler. Ud over at udvinde og analysere proteinerne skal man også se på mulighederne for at tilsætte dem eksisterende fødevarer for at spare på den animalske protein. Dog skal man være opmærksom på eventuelle allergiske reaktioner fra f.eks. indtagelse af svampe.

- Funktionaliteten er afgørende for, om forbrugerne vil tage proteinkilderne til sig og bruge dem i madlavningen. Vores plan er også tage fat i allerede tilgængelige, men uudnyttede vegetabilske proteinkilder og implementere dem i den egentlige drift i storkøkkener og kantiner landet over, fortæller Christian Dehlholm.

På den måde håber projektholderne direkte at påvirke overforbruget af kød i Danmark. Et forbrug, som både står for omfattende produktionsomkostninger og en skadelig CO2-udledning.

- Vi har i dag et kødforbrug, der for nogens vedkommende er skadeligt. Desuden vil en nedsættelse af det globale kødforbrug gavne klimaet: I stedet for at gro de planter, som kvæget  skal spise, mens det prutter og bøvser til CO2-regnskabet, for så siden at slagte det og distribuere kødet i en kolossalt omfattende proces, kunne man overveje at plante noget, som vi mennesker kan udnytte direkte, siger Christian Dehlholm.

Projektet løber fra 2014 og frem til udgangen af 2015. I projektet deltager Teknologisk Institut – Teknologiparken, DLG Amba, Fonden Københavns Madhus, KMC Kartoffelmelscentralen Amba, Odense Universitets Hospital, Toft Care Systems ApS, Agrotech A/S, Agger Foods A/S, Fazer Food Services A/S og Erhvervsakademi Sjælland. Projektets budget udgør 2,6 millioner kr. og det har modtaget støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under NaturErhvervstyrelsen.