Databaseret energioptimering i industrien

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

Databaseret energioptimering i industrien

Der har i årtier været fokus på at gennemføre energibesparelser på trykluftanlæg i den danske industri. Erfaringer viser imidlertid, at der kan opnås yderligere energibesparelser i størrelsesordenen 20% af energiforbruget til trykluft. Trykluft er den absolut dyreste energiform at anvende i en virksomhed, og trykluft skal derfor kun anvendes der, hvor der ikke findes andre alternativer.

Der er udført et projekt under ELFORSK programmet i perioden august 2022 til august 2023, som har haft til formål at udvikle et beregningsværktøj for komplekse kompressorstationer. Projektets mål er at få virksomhedernes energiansvarlige og energisynskonsulenterne til at undersøge et større antal mulige energibesparelsesmuligheder ved at stille et lettilgængeligt og forholdsvis enkelt beregningsværktøj til rådighed. Værktøjet følges af en brugervejledning, der beskriver hvordan programmet skal anvendes.

Endelig er der udarbejdet en guide med koncept for, hvordan forskellige kompressorinstallationer skal udrustes med on-line energimålere, for at kunne opsamle data til at kunne foretage løbende energioptimering og registrering, så det sikres at effekten af gennemførte energieffektiviseringstiltag fastholdes, og så der genereres grundlag for fremtidig energioptimering.

I tilknytning til ovenstående er der udviklet en vejledning for design af energieffektive trykluftsystemer, da erfaringen er at samspillet mellem kompressorerne, deres kapacitet og det faktiske trykluftbehov er essentiel i forhold til at sikre optimal, energieffektiv drift.

De primære resultater af projektet er:

  • Optimeringsværktøj for trykluftsystemer
  • Designvejledning for trykluftsystemer
  • Guide i målinger på trykluftsystemer

Projektet er finansieret af ELFORSK programmet som projekt nr. 353-005 og har haft deltagelse af Haldor Topsøe, Maskinmesterskolen København, Kaeser Kompressorer og Teknologisk Institut.

Download værktøjet her

Hent DTI-CompCalc Installer

Download øvrigt projektmateriale her

2023.08.31 Rapport

 

2023.08.31 Guide i design af energieffektive trykluftsystemer

 

2023.08.31 Guide i måling af trykluftsystemer