Delaminering af flerlagsfolier

Jens Kromann Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 06.

Billedet viser en separeret flerlagsfolie, hvor der er en klar PA-folie og en uklar PE-folie. Billedet er brugt til en artikel i Plast og Emballages Medlemsinformation nr. 1-22

Delaminering af flerlagsfolier

Introduktion – flerlagsfolier og deres anvendelse
I dag anvendes flerlagsfolier til adskillige formål, bl.a. som fødevare-emballage, og formålet er at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af fødevarerne fra fx oxygen i luften sam-tidig med at emballagen er stærk nok til at modstå håndtering under transport og anvendelse. 

Flerlagsfolier har adskillige fordele bl.a. at de reducerer den samlede vægt af emballage pr. enhed fødevarer, hvilket betyder lavere forbrug af råvarer til produktion af emballagen. Desuden er emballagens samlede CO2-aftryk lavere end hvis man i stedet brugte en folie bestående af ét materiale, idet det ville kræve en tykkere emballage for at opnå samme styrke og fødevarebeskyttelse. Langt hovedparten af CO2-aftrykket fra fødevarer stammer fra produktionen af fødevaren, derfor er den øgede beskyttelse og holdbarhed essentiel og bidrager kraftigt til et mere bæredygtigt produkt.   

Ulempen ved flerlagsfolier opstår, når emballagen skal genanvendes efter brug. Under affaldshåndtering adskilles affaldet i fraktioner bestående af de enkelte plasttyper, og her vil en flerlagsemballage bestående af fx polyethylen og polyamid, hverken kvalificere til en PE- eller PA-fraktion. Dette vil kræve at flerlagsfolien kan adskilles i en PA- og en PE-del, hvilket indtil nu ikke kan lade sig gøre i industriel skala. Konsekvensen er, at flerlagsfolier ender i en RDF-fraktion, som vil ende med at blive energigenanvendt, hvilket vil sige brændt og i bedste fald anvendt til produktion af el og varme. Det er ikke umiddelbart muligt at erstatte flerlagsfolier med mere genanvendelige enkeltlagsfolier, da dette vil reducere holdbarheden væsentligt. Derfor er der behov for ny teknologi, der kan øge genanvendeligheden af materialerne i flerlagsfolier.

Case i genanvendelse af flerlagsfolier
Teknologisk Institut har gennem indsatsområdet Bæredygtige Materialer arbejdet på at udvikle en teknologi, der kan hjælpe i genanvendelse af flerlagsfolier. 

Til at demonstrere teknologien er her anvendt en kommercielt brugt flerlagsfolie til emballering af pizzaost, se figur 1. Denne folie består af to lag: et indre PE-lag, som har kontakt med fødevaren og et ydre lag af PA, der vender væk fra fødevaren. Imellem de to plastlag er et limlag og trykfarven, se figur 2. 

Billedet viser en kommercielt brugt flerlagsfolie til emballering af pizzaost, med en udskæring af testområde 
Figur 1: Emballage til pizzaost 

 Billedet viser en separeret flerlagsfolie, hvor der er en klar PA-folie og en uklar PE-folie. Billedet er brugt til en artikel i Plast og Emballages Medlemsinformation nr. 1-22
 Figur 2: Separeret emballage efter Separescue-behandling
 
Til adskillelse af de to plastlag anvendes en teknologi, hvor superkritisk CO2 og ultralyd kombineres. Teknologien er udviklet på Teknologisk Institut og kaldes Separescue®-teknologien. 

Ved at behandle flerlagsfolien i Separescue-processen er det muligt at delaminere de to plastlag i osteemballagen. 

Figur 2 viser, hvordan osteemballagen efter behandling med Separescue-processen er adskilt i to dele: en klar PA-folie og uklar PE-folie. Ved inspektion ses at trykfarve og limlaget er efterladt på PE-folien. PA-folien derimod er transparent, og analyse af folien med infrarød spektroskopi viser at PA-folien ikke har spor af limrester eller trykfarve. 

Perspektivet for Separescue®-teknologien er, at den kan opskaleres og anvendes i stor skala til at forbedre genanvendelse af flerlagsemballager ved at separere plasttyperne i deres respektive affaldsfraktioner.