Dronebaseret skadesregistrering på Panum Instituttet

Ricardo Antonio Barbosa

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 96.

Dronebaseret skadesregistrering på Panum Instituttet

Teknologisk Institut gennemførte i 2018 en dronebaseret skadesregistrering af 1 ud af 4 tårnsæt til Københavns Universitets Panum Institut i København.

Tårnene er udført in-situ, støbt med anvendelse af glideforskalling. Den blottede del af tårnene har en højde på 25 m og som følge af de svære adgangsforhold pga. de omkringliggende bygninger og tårnenes højde, vil en traditionel skadesregistrering normalt foretages af kostbare ”rope-access” specialister, altså specielt uddannede klatrer.

Teknologisk Institut valgte, i samarbejde med Københavns Universitet, at foretage registreringen af skader ved hjælp af droneoptagelser. Arbejdet tog udgangspunkt i en komplet fotografisk ”scanning” af de dele af tårnene, der skulle undersøges. Scanningen blev udført med drone og dels forprogrammeret flyvning og dels manuel flyvning.

I alt blev der indhentet 303 billeder med passende overlap til, at der digitalt kunne konstrueres en 3D model af tårnsættet. På 3D modellen kunne erfarne tilstandsfolk registrere alle synlige skader og andre strukturer, der kunne være interessante for bygningsejer.

Hvad vinder kunden?

Droner er avancerede værktøjer, der åbner for en række muligheder hvad angår undersøgelse af svært tilgængelige steder og indsamling af store mængder data.

Resultaterne kan afleveres i en overskuelig elektronisk rapport med markering af interesseområder og gradering af eventuelle skader. Rapporten og den indsamlede data er et vigtigt redskab for bygningsejer, hvis der skal iværksættes reparationsarbejde, eller blot som et detaljeret øjebliksbillede, der kan indgå i det langsigtede opsyn med bygningens udvikling.

Droneundersøgelser vil i de fleste tilfælde være den billigste måde visuelt at inspicere svært tilgængelige steder, og den billigste måde at indsamle et komplet fotografisk datasæt.

Drone ydelser:

  • Visuel skadesregistrering af betonkonstruktioner
  • Inspektion af konstruktioner og konstruktionsdele ved både termografi og almindelig fotografering.

Teknologisk Institut råder over droner, der kan ”kigge op” til inspektion af bl.a. undersiden af broer og altaner.

Alle droneflyvninger foretages af certificeret dronepilot, efter gældende regler.