Droner nu og i fremtiden

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Et billede af en drone som forside til rapporten "Droner nu og i fremtiden".

Droner nu og i fremtiden

Ifølge Drone Industry Insights vil dronemarkedet vokse fra 93 mia. kr. i 2018 til 285 milliarder kr. i 2024 og således tredobles i løbet af de kommende seks år. Den eksplosive vækst vil være resultatet af vedvarende investeringer og konsolidering af det kommercielle dronemarked. Euro­pa-Kommissionen forudser endvidere, at den europæiske dronesektor i 2035 vil beskæftige mere end 100.000 per­soner direkte, og at den vil have en økonomisk effekt på over 10 mia. euro om året.

Brug af droner kan nedbringe omkostninger ved at bidra­ge til effektivisering af arbejdsprocesser, mindske risici og gavne miljøet. I Danmark samarbejder danske inno­vationsværk, klynger, GTS-institutter og universiteter aktivt i udviklingen af droneteknologier for at sikre Dan­marks position på droneområdet.

Fremtidens droner har værktøjsapplikationer
Droner har hidtil fortrinsvist været beskæftiget inden for inspektion, opmåling samt kortlægning, og fokus har været på forskellige typer dataindsamling ved hjælp af kameraer og sensorer. En naturlig udvikling er mere teknologisk avancerede droner med påmonteret værktøj, der kan udføre en række arbejdsopgaver og dermed åbne for nye forretningsmuligheder.

Teknologisk Institut vil montere værktøjer på flyvende, rotorbaserede droner og dermed åbne nye kommercielle markeder for autonome droneapplikationer. Dronerne vil være i stand til semi-/autonomt at udføre forskellige arbejdsprocesser i direkte interaktion med omgivelserne, fx inden for byggeri (fugning, maling, rengøring), landbrug, gartneri eller naturarealer (positionsbestemt spredning af bekæmpelses- eller forebyggelsesmidler), maritimt (rengøring af svært tilgængelige overflader) og luftfart (afisning af fly).

Ny rapport om markedsmuligheder med værktøjsdroner
Teknologisk Instituts arbejde med droner sker blandt andet gennem projektet ”Drones-as-a-Tool”, som er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse med det formål at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. En del af projektet er rapporten "Droner nu og i fremtiden", der netop er udgivet (juni 2019). Rapporten samler op på og bygger videre på tidligere udgivelser og indeholder resultater fra en lang række undersøgelser og analyser, der kan bruges til at dokumentere droneområdet. Rapporten belyser:

  • Fem spirende markeder inden for "drones as a tool"
  • Udviklingen i droneteknologien
  • Forudsætninger for kommercialisering
  • Informationer om droners funktioner og anvendelse
  • Hvordan du kan bruge Teknologisk Institut til dit droneprojekt.

Rapporten belyser potentialet for droneteknologien på en række markeder ved at identifi­cere igangværende udviklingsprojekter og deres perspek­tiver. Vi belyser også udviklingen i droneteknologien og forudsætningerne for, at teknologiske landvindinger kan kommercialiseres. Rapporten indeholder også informati­on om droners kapabiliteter og tekniske funktioner samt anvendelsesområder, som kan bidrage til et overblik over droners formåen. 

Serviceydelserne, vi udvikler i forbindelse med projektet, skal udbydes til professionelle dronebrugere, som ønsker at udbyde nye teknologiske løsninger, samt droneproducenter der vil være med til at skabe en ny generation af droneteknologi.

Du finder rapporten her: