EN 1090 – Kvalitetssystem for svejste byggevarer

Rolf  Heier

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 47.

Mand der svejser

EN 1090 – Kvalitetssystem for svejste byggevarer

Med afsæt i Byggevareforordningen eller CPR - Construction Products Regulation (EU) no. 305/2011 -kræver Europæisk lov, at alle byggevarer produceret efter 1. juli 2014 skal CE-mærkes.  

Formålet med CE-mærkningen er at vise, at fabrikanten har påtaget sig ansvaret for, at byggevaren opfylder europæisk lovgivning. Det er derfor et lovkrav, at bærende stål- og aluminiumsprodukter også skal CE-mærkes, hvis de falder under EN 1090-1. Produkter som falder under EN 1090-1 er fx stålspær og altaner, men også simple konstruktioner som svejste overliggere.
Se hvilke andre certificeringer, vi tilbyder

Producenterne er smede og maskinvirksomheder inden for EU, så hvis din virksomhed fremstiller bærende byggekomponenter af stål eller aluminium, er det derfor sandsynligt, at du er omfattet af disse krav. Kravene er stillet, da disse stålkomponenter eller bygningskonstruktioner er defineret som sikkerhedskritiske komponenter i byggeri. 

Et grundlæggende krav til CE-mærkning af byggekomponenter er, at produktionsvirksomheden har et certificeret produktionskontrolsystem (Factory Production Control = FPC), som sikrer, at produkterne er udviklet, konstrueret og produceret korrekt.

Krav om svejsekvalitetsstyringssystem

For at kunne producere og udføre svejsning af produkterne, skal producenten også have et dokumenteret svejsekvalitetsstyringssystem (FPC), som kan sammenlignes med et kvalitetsstyringssystem i henhold til EN 3834. Det er også EN 3824, som ligger til grund for EN 1090-standarden, som er specifik for svejsning. FPC-systemet i henhold til EN 1090-1 skal være certificeret af et bemyndiget organ som fx Dancert.

Et yderligere krav er, at der i virksomheden eller tilknyttet til virksomheden skal være en medarbejder, som har opgaven som svejsekoordinator, og som har ansvaret for alle svejseaktiviteter og NDT (angivet i EN 14731 svejsekoordineringen).

Når virksomheden har afklaret, at den er omfattet af disse krav - og dermed har behov for EN 1090 certificering for deres produkter - er næste trin at afgøre, hvilken Execution Class (EXC), de er omfattet af.

EXC er opdelt fra ét til fire, hvor fire  er de mest sikkerhedskritiske komponenter (f.eks. bygning af fodbold stationer, motorvejsbroer o. lign). Flertallet af de virksomheder i dag som er omfattet af EN 1090, falder ind under EXC 2, og har CO2 /Tig som svejseprocessen, samt producere i kulstafstål S235 til S355 i godstykkelsen 2 – 24 mm

Certificering giver troværdighed og tryghed

Som kunde hos Dancert opnår du en EN 1090 certificering, der sikrer, at du kan CE-mærke dit produkt og har et EN 1090 certifikat. Det viser, at virksomheden følger lovgivningen, samt at kunderne kan have tillid til, at der leveres ensartede produkter hver gang, baseret på den medleverede ydeevne-deklaration.

Dancert har også stor erfaring med at overtage certificering fra andre organer. Overtagelse af EN 1090 certificeringen er fastlagt i akkrediteringsstandarden og sker efter de samme retningslinjer. Dog er den ikke så omfangsrig som ved den første godkendelse, da der nu foreligger erfaring med systemet.

Kontakt vores auditor for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med din certificering.