Entreprenørmaskiner bliver mere miljøvenlige

Thomas Nørregaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 46.

Entreprenørmaskiner

Entreprenørmaskiner bliver mere miljøvenlige

Røgrensningsudstyr kan markant reducere forureningen fra mindre maskiner på byggepladserne, viser test fra Teknologisk Institut.

Der er håb om renere luft på og omkring de danske byggepladser. I et projektsamarbejde mellem Teknologisk Institut, Purefi A/S og Per Aarsleff A/S er der blevet udviklet og testet nye røgrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner. De foreløbige resultater har vist en markant reduktion af partikler og skadelige kvælstofoxider, NOx-gasser, til stor glæde for brugerne af maskinen.

- Det vil sikre et markant forbedret arbejdsmiljø. Desuden vil maskinerne leve op til de generelle krav til lav forurening fra bygherrer og myndigheder, der kan blive stillet med udgangspunkt i de gældende Stage-krav, som trådte i kraft i 2019, fortæller konsulent og teknisk projektleder, Thomas Nørregaard Jensen, Teknologisk Institut.

Strengere krav
Projektet udspringer til dels fra en ny EU-lovgivning, der stiller markant strengere krav til udledningen af især sodpartikler fra maskinsegmentet – små entreprenørmaskiner. Den nye lovgivning, de såkaldte Stage-krav, gælder dog kun for nye entreprenørmaskiner.

- Derfor vil der kunne opnås en stor miljøgevinst ved at eftermontere røgrensningsudstyr på de ældre maskiner. Desuden kan der være en økonomisk gevinst ved ikke at være tvunget til at erstatte dem med helt nye maskiner, vurderer Thomas Nørregaard Jensen.

I udviklings- og testarbejdet er der blevet monteret tre forskellige løsninger, der alle er leveret af Purefi, på en mindre gravemaskine for at sikre målsætningen om at udvikle alsidige, simple og kosteffektive løsninger til at reducere luftforurening.

Markant reduktion
Målinger af partikelantal, foretaget af Teknologisk Institut, viser en reduktion i partikelantal på over 99 procent for de testede systemer. Derudover er der også målt NOx-koncentration, hvor resultaterne viser en reduktion mellem 55 procent og 95 procent. Den høje reduktion er opnået med et meget effektivt high-end produkt, hvorimod reduktionen på 55 procent er opnået med et mere kompakt røgrensningssystem, der er velegnet til maskiner hvor pladsen under motorhjelmen er en smule trang.

Disse målinger er alle foretaget direkte i udstødningsrøret. I det omkringliggende miljø har røgrensningsløsningen vist sig så effektiv, at partikelniveauet er på niveau med det typisk målte baggrundsniveau.

- Tilbagemeldingen fra maskinførerne og håndfolkene er meget positiv, da de ikke i samme grad er generet af røgen, når der arbejdes i og omkring maskinen. Per Aarsleff A/S har konstant fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og begrænse luftforureningen fra vores maskiner, og i dette projekt er det allerede blevet demonstreret, at det er muligt at opnå en væsentlig forbedring i arbejdsmiljøet omkring maskinen, siger materialechef Jes Steen Paulsen fra Per Aarsleff A/S.

Entreprenørmaskine

Udskiftning
Per Aarsleff A/S oplyser, at de vil tilstræbe, at deres maskinpark, som er af nyere dato, til stadighed fornyes eller opdateres efterhånden som nye miljømæssige tekniske løsninger bliver tilgængelige.

- Vi ser udelukkende fordele ved, at miljøet bliver forbedret, men en implementering af netop en af disse tre udviklede eftermonteringsløsninger afhænger selvfølgelig af de økonomiske aspekter ved eftermontering kontra udskiftning, siger materialforvalter Frank Skaaning fra Per Aarsleff A/S.

Fremadrettet i projektet skal yderligere en røgrensningsløsning testes for at kunne udvikle og vurdere de mest rentable eftermonteringsmuligheder. Desuden skal der foretages yderligere målinger af luftforureningen i nærmiljøet omkring maskinen, for at kortlægge miljøforbedringen for de borgere, der bor tæt ved de stigende antal byggepladser i byerne.

Projektet har en varighed på 2 år og afsluttes i december 2019. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen og sker i tæt samarbejde mellem Purefi A/S, som har 20 års erfaring med udvikling og eftermontering af røgrensningsløsninger, og Per Aarsleff A/S, som er en af de største entreprenørvirksomheder i Danmark.

Yderligere oplysninger
Konsulent og teknisk projektleder, Thomas Nørregaard Jensen, Teknologisk Institut, mobil 7220 3246, mail: tnje@teknologisk.dk.